Pressemelding -

Veidekke bygger Rv. 13 Vatne - Skreppeneset

Kontrakten omfatter en 3,5 km lang tofelts veitunnel og to dagsoner med til sammen ca 1,6 km veg. Det skal bygges betongportaler i begge ender av tunnelen, og oppdraget inkluderer alle arbeider i tunnel, dagsoner og opparbeidelse av gang- og sykkelveger.

Tunnelen erstatter eksisterende Rv. 13 gjennom rasfarlig område.

Entreprisen er en totalentreprise. Arbeidene starter opp i februar 2011, og skal ferdigstilles i november 2013.

Mer informasjon om prosjektet:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/rv13tauhjelmeland

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Kåre Strand, Veidekke Entreprenør AS, tlf 900 88 073, kare.strand@veidekke.no
Prosjektleder Nils Brødsjø, Veidekke Entreprenør AS, tlf 951 36 576, nils.brodsjo@veidekke.no
Prosjektleder Odd Magnar Nerland i Statens vegvesen, tlf 908 37 052, 0dd.nerland@vegvesen.no
Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke ASA, tlf 21 05 77 91/ 90 55 33 22, helge.dieset@veidekke.no

Related links

Emner

  • Bygg, eiendom

Kategorier

  • veitunnel
  • rv. 13
  • rasfarlig
  • vatne - skreppeneset

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte og en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene. Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeiderinvolvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Kontakter

Grete Ingeborg Nykkelmo

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Veidekke ASA +47 913 11 000

Helge Dieset

Pressekontakt Kommunikasjonssjef PR, Marketing, Informasjon +47 21 05 77 91