Pressemelding -

Veidekke tolererer ikke ulovligheter

Veidekkes asfaltvirksomhet, Kolo Veidekke, gikk for et år siden til Konkurransetilsynet og ba om bistand. Bakgrunnen var at det internt ved virksomheten i Trøndelag var fremkommet påstander som kunne gi grunnlag for mistanke om uregelmessigheter. Konkurransetilsynet har derfor sikret seg mulige bevis gjennom å besøke våre enheter/avdelinger tilknyttet vår asfaltvirksomhet i Midt-Norge for å få bekreftet eller avkreftet dette. Veidekke har på beste måte bistått og samarbeidet med Konkurransetilsynet i deres arbeid.

- Jeg er glad for at Kolo Veidekke har vært klare i denne saken og gått til Konkurranse­tilsynet. Det er helt avgjørende at vi er tydelige på vårt verdigrunnlag, spesielt overfor ansatte i eget selskap, våre kunder og våre samarbeidspartnere. Vi kan ikke være bekjent av at det drives ulovlig aktivitet i Veidekke. Det dreier seg om vår troverdighet som seriøs bedrift. Jeg håper saken får en rask avklaring. Det er alle tjent med, avslutter Venold.

For mer informasjon kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Kai Krüger Henriksen, tlf 21 05 77 04 / 90 51 93 60, kai.henriksen@veidekke.no

Related links

Emner

  • Bygg, eiendom

Kategorier

  • asfaltvirksomhet
  • prissamarbeid
  • konkurransetilsynet
  • kolo veidekke
  • ncc

Veidekke er et av Skandinavias største entreprenørselskap med 6.000 ansatte og en omsetning på 16 milliarder kroner. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus, veivedlikehold og gjenvinning. Våre verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. Våre mål for helse, miljø og sikkerhet, HMS, er likestilt med de økonomiske målene.  Veidekke kjennetegnes ved en desentralisert organisasjonsmodell med en sterk bedriftskultur og stor grad av medarbeider­involvering. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen 20 % av aksjene i Veidekke. Selskapet er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 aldri gått med underskudd.

Kontakter

Grete Ingeborg Nykkelmo

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør Veidekke ASA +47 913 11 000

Helge Dieset

Pressekontakt Kommunikasjonssjef PR, Marketing, Informasjon +47 21 05 77 91

Relatert innhold