Gå videre til innhold
Widerøe lanserer (dash 8) fly i nytt design

Nyhet -

Widerøe lanserer (dash 8) fly i nytt design

Widerøe har gått til anskaffelse av nok et Dash 8-100 propellfly. Flyet har registreringsnummer LN-FVB og er første fly i selskapets Dash-8 flåte som er lakkert i nytt design. Det nye tilskuddet i flåten blir hentet fra Canada og ankommer Norge på nyåret. Flyet settes i trafikk i løpet av første kvartal 2020. Design på øvrig Dash-8 flåte vil oppdateres fortløpende.

Hensikten med anskaffelsen av LN-FVB er å forsterke den eksisterende flåten og opprettholde dens levetid frem mot 2030. Designet vil mange kunne kjenne igjen fra verdenslanseringen av selskapets nye Jetfly i 2018. Motorene har fått en tilsvarende mellomgrønn farge og haleroret er påmalt det alpine fjellandskapet som Widerøe flyr over hver dag.

- For å sikre et helhetlig designuttrykk på tvers av flyflåten er det lagt en plan for å lakkere også selskapets øvrige Dash 8 fly, forteller merkevareansvarlig Katrine Nordahl Hanssen. Som ansvarlig for designutviklingen har hun jobbet tett med ingeniøravdelingen for å optimalisere flyets designelementer.

- Selskapets dash 8 flåte har inntil nå hatt et design fra 2001 og 2002. Dermed er tiden nå moden for å gjøre et lite ansiktsløft også på disse flyene, sier Nordahl Hanssen.

Vi gleder oss til å ta imot dette nye flyet og ser frem til å sette det i trafikk i 2020. 

Emner

Pressekontakt

Widerøe pressevakt

Widerøe pressevakt

Pressekontakt 98901500
Silje Brandvoll

Silje Brandvoll

Pressekontakt Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt +47 98 90 10 03
Catharina Solli

Catharina Solli

Pressekontakt Kommunikasjonssjef +47 98 90 15 06
Lina Lindegaard Carlsen

Lina Lindegaard Carlsen

Pressekontakt Kommunikasjonskonsulent +47 45 23 20 51

Widerøe er Norges eneste luftfartskonsern

Widerøe-konsernet eies av Flyco og Fjord1 med eierandeler på henholdsvis 66 og 34 prosent. Widerøe har sitt hovedkontor i Bodø og over 2500 stolte og engasjerte medarbeidere spredt rundt i hele Norge. Konsernet består av datterselskapene Widerøe`s Flyveselskap AS, Widerøe Ground Handling AS, Widerøe Technical Services AS, Widerøe Property AS og Widerøe Asset AS.

Widerøe’s Flyveselskap har 43 fly i flåten og flyr til mer enn 49 destinasjoner i inn- og utland. Sentralt i Widerøes flytilbud står det viktige kortbanenettet i Norge. Kortbanenettet er et sentralt kollektivtilbud til distriktene og er bygd opp over mange tiår. På kortbanenettet flyr Widerøe’s Flyveselskap både på anbud for Samferdselsdepartementet og kommersielle ruter. Widerøe Ground Handling håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og Widerøe Technical Services er representert med tekniske baser og tjenester på fem ulike destinasjoner i Norge.

Widerøe er et annerledes luftfartskonsern. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

Vi investerer hele tiden i den siste teknologien som er tilgjengelig for å redusere vårt klimaavtrykk. Det nye Embraer E190-E2 er det mest miljøvennlige flyet som kan kjøpes i sin klasse og har stått i sentrum for utviklingen av Widerøes regionale rutenettverk de siste årene. Vi vet dette ikke er nok. Derfor er Widerøe en pådriver for elektrifisering av kortbanenettet. Vår ambisjon er å skape en miljøagenda i bransjen slik at vi kan ta i bruk elektriske fly på kortbanenettet innen 2030. Vi ønsker å være en del av løsningen på dagens klimautfordringer, ikke en del av problemet.

Widerøe
Langstranda 6 / Fornebuveien 11
Bodø / Lysaker
Norge
Besøk våre andre nyhetsrom