Gå videre til innhold
Widerøe reduserer tilbudet på en rekke kortbaneruter fra 1. oktober

Pressemelding -

Widerøe reduserer tilbudet på en rekke kortbaneruter fra 1. oktober

Som følge av en betydelig svikt i etterspørselen etter flyreiser som følge av Covid-19 pandemien, samt bortfall av statlig kjøp og lettelser i avgifter, reduserer Widerøe tilbudet på en rekke kommersielle kortbanestrekninger. Destinasjoner som får et redusert tilbud er Skagen, Vadsø, Kirkenes, Florø og Hovden.

Widerøe har i flere år slitt med lønnsomheten på kommersielle kortbaneruter. Koronapandemien har medført en kraftig svekkelse av etterspørselen etter flyreiser i Norge, noe som har svekket lønnsomheten ytterligere. Samferdselsdepartementet har sørget for kjøp av et minimumstilbud på kommersielle kortbaneruter siden mars for å sikre kritisk infrastruktur i distriktene. Dette kjøpet opphører fra oktober. Norske myndigheter var også tidlig ute og besluttet lettelser i skatter og avgifter for å avhjelpe en kriserammet luftfartsnæring. Disse lettelsene opphører 31.oktober. Med den markedssituasjonen vi ser fremover og de rammebetingelser som vil gjelde, er Widerøe dessverre nødt til å redusere tilbudet på en rekke kommersielle kortbaneruter.

Widerøe er ikke fornøyd med det rutetilbudet som de berørte destinasjonene får som følge av de justeringer som vi nå er nødt til å gjøre. Dessverre har vi ingen valg og er nødt til å tilpasse oss de rammebetingelsene og etterspørsel som til enhver tid gjelder, sier Christian Skaug, Kommersiell Direktør i Widerøe. Vi er et kommersielt selskap som kjemper for å overleve midt i en pandemi. Uten statlig hjelp klarer vi dessverre ikke å opprettholde disse rutene, og det er vi oppriktig lei oss for, avslutter Skaug.

Følgende endringer iverksettes fra 1.oktober:

  • Direkteruten fra Skagen til Tromsø kuttes. Passasjerer som skal til/fra Tromsø må da reise via Bodø. Vi beholder to daglige avganger mellom Bodø og Skagen.
  • Vi fjerner formiddagsavgangen fra Vadsø til Tromsø og går da fra 2 daglige avganger til 1 avgang.
  • Vi går fra 2 til 1 daglig avgang Kirkenes og Tromsø.
  • Vi går fra 4 til 3 daglige avganger mellom Florø og Bergen.
  • Vi går fra 2 til 1 daglig avgang mellom Florø og Oslo.
  • Vi går fra 2 til 1 daglig avgang mellom Hovden og Oslo. Det vil fortsatt være et tilbud via Sogndal.

Anbudsrutene som Widerøe flyr på oppdrag fra Samferdselsdepartementet berøres ikke av endringene.

Emner


Widerøe AS er eier av datterselskapene Widerøe Ground Handling, Widerøe's Flyveselskap, Widerøe Technical Services og Widerøe Internet. Til sammen er vi nesten 3000 stolte og engasjerte medarbeidere. WGH håndterer bakketjenester på 42 lufthavner i Norge og vi flyr til 50 destinasjoner i inn- og utland.

Widerøe er et annerledes luftfartsselskap. Vi har et evig engasjement for å skape muligheter mellom små og store steder. I Distrikts-Norge er Widerøes flyoperasjoner av stor betydning for både næringsliv, helsevesen, utdanning, reiseliv og kultur. Widerøe er distriktenes kollektivtransport. Som Norges eldste flyselskap tar vi vårt samfunnsoppdrag på alvor og jobber hver dag for å ivareta folks mulighet til å ta hele landet i bruk.

Pressekontakt

Silje Brandvoll

Silje Brandvoll

Pressekontakt Direktør for Kommunikasjon og Samfunnskontakt +47 98 90 10 03