Nyhet -

Akershus energipark offisielt åpnet

19. Mai ble Akershus energipark offisielt åpnet. Anlegget er et banebrytende fjernvarmeanlegg på fornybar energi i Norsk og Europeisk sammenheng. Totalt vil anlegget kunne dekke 15000 hustanders behov for varme og ifølge Akershus Energi vil CO2-utslippet kunne reduseres med 30000 tonn per år. ZERO er svært glad for at anlegget nå er åpnet og leverer ren fornybar varme på fjernvarmenettet. ZERO gratulerer Akershus energi med anlegget og vi håper anlegget vil inspirere andre aktører til å gjennomføre lignende prosjekt.


Skjematisk fremstilling av Akershus Energipark

Nylig var ZERO på befaring på anlegget og fikk et innblikk i hvordan anlegget vil fungere i praksis. Hovedelementet som akershus energi forsøker å implementere er energifleksibilitet, der ulike fornybare energikilder skal dekke energibehovet. Den største andelen av energien vil dekkes med flisfyringsanlegg som ifølge Teknisk Ukeblad er Norges største. Flisanlegget vil kunne levere om lag 100 GWh per år. I tillegg vil solfangere, biogass, bioolje og varmepumper sørge for anlegg skal bli 100 % fornybar.

ZERO har lenge jobbet for å øke fornybarandelen, blant annet gjennom et spesifikt arbeid på fornybar topplast og bioolje. Det er med glede vi nå noterer at også spisslasten skal dekkes med fornybar energi.

Et av europas største solfanger anlegg vil være med å levere energi inn til anlegget. Dette er spesielt spennende. Solfangeranlegget varmer opp vann og vil gi vamtvann tilsvarende 4 Gwh. Dette anlegget er ikke bygd ennå.

I tilknytning til anlegget vil også et forskningssenter for fornybar energi opprettes, dette senteret skal knyttes opp mot Høgskolen i Akershus og Oslo som vil etablere en egen ingeniørutdanning innen energi og miljø. Energiparken vil bli ett fullskala laboratorium for høgskolen og forskningsinstituttene.

ZERO er også glad for at det i forbindelse med anlegget er lagt opp til at det skal produseres hydrogen fra avfallsdeponiet, dette skal gjøres i sammarbeid med HyNor og forskningsinstituttene på Kjeller.

Lokaliseringen av anlegget i Lillestrøm tett på Gardermobanen gjør at blant annet solfangerne vil bli godt synlig. – Anlegget er et kjempeløft for fornybar energi i fjernvarmesektoren. Dette kan bli et bra utstillingsvindu for fornybar energi sier avdelingsleder for fornybar energi i ZERO Einar Wilhelmsen.

Related links

Emner

  • Miljø, energi

Kategorier

  • akershus energipark
  • fjernvarmeanlegg
  • fornybar energi
  • varme
  • akershus energi
  • co2-utslippet
  • zero

Kontakter

Einar Håndlykken

Pressekontakt Daglig leder 416 86 437 Miljøstiftelsen ZERO

Anne Jortveit

Pressekontakt Informasjonsrådgiver 97671822 Miljøstiftelsen ZERO

Hanne Løvik Kirknes

Pressekontakt Webredaktør 992 23 281 Miljøstiftelsen ZERO