Pressemelding -

Ny Norsk TV-kanal lanseres 27. november 2017

Ny Norsk bilkanal i Norge:

Auto Motor og Sport TV lanserer på Canal Digital

Norges nye TV-kanal med fokus på biler og mobilitet vil lanseres i porteføljen til markedsleder Canal Digital den 27. november. Auto motor og sport TV kan ses via satellitt, kabel og IP-TV. På Canal Digitals plattformer har bilkanalen en potensiell rekkevidde på 2,5 millioner seere.

Auto Motor og Sport TV tilbyr et bredt utvalg av forskjellige formater på biler. Hver relevant ny bil testes på skjermen. Kanalen kringkaster dokumentarfilmer om kjente og hemmelige klassiske bilsamlinger, tar en titt bak scenene til Motorsporter, finner ut hvilken sportsbil som er verdens raskeste på racerbanen og viser mye mer fra den mest attraktive verden av biler og mobilitet. Et gameshow vil også være på luften neste år. Auto motor og sport TV-programmer er preget av høy produksjon og pålitelig informasjon. Kanalen presenterer en fascinerende blanding av godt undersøkte fakta og ren underholdning.

Auto Motor og Sport TV har et kjent, tradisjonelt tysk merke, men er en helt norsk TV-kanal. Programleder Asgeir Borgemoen er i førersetet til Fast Lap hvor han tester sportsbiler til sine virkelige fartsgrenser og deler sine erfaringer med seerne. I den norske utgaven av Garage Gold, er samlere som har lidenskap for biler, portrettert. I det helt nye TV-formatet Min Motorsport følger vi motorsportsutøvere fra ulike motorsporter. Norges mest populære og kjente bilprogram Garasjen finner sin nye hjemmebase på Auto Motor og Sport TV. Alle produksjoner er utført av det erfarne teamet i det Oslo-baserte produksjonsfirmaet Zip: it AS, som har oppfunnet og utviklet Garasjen i mange år. Eier og administrerende direktør Bjørn Gravdahl leder Auto Motor og Sport TV-team. Zip:it AS vil også gjøre annonse salg og markedsføring for Auto Motor og Sport TV.

- Vi er glade for å tilby enda mer innhold til våre kunder, og dette kommer som et resultat av det kontinuerlige arbeidet med å styrke vår TV-plattform. Den nye kanalen "Auto Motor og Sport TV" vil bli tilbudt til TV-kunder i Canal Digital satellitt og kabel i Norge, sier Tone Krohn Clausen, Chief Product & Digital Officer på Canal Digital.

"Vi er veldig takknemlige og stolte over å få muligheten til å komme til Norge. Det er flott å ha muligheten til å samarbeide med markedsleder Canal Digital for å jobbe med det dyktige teamet hos Zip:it AS og selvfølgelig Asgeir Borgemoen” sier Jörg Schütte, administrerende direktør for Auto Motor og Sport TV-eier Motor Presse TV GmbH. "Vi opererer allerede i 21 forskjellige land, men for første gang bruker vi ikke vårt internasjonale signal. I stedet for det vil norske seere bli tilbudt en norsk TV-kanal med en stor mengde norske produksjoner. I tillegg til det vil vi til og med sende de norske programmene i det internasjonale signalet. "

Kontakt 

Zip:it AS

Bjørn Gravdahl

Tlf: +4798227618

Mail :bjorn@zip-it.no

English verson

New car channel in Norway:

auto motor og sport TV launches on Canal Digital

Norway´s new TV channel focusing on cars and mobility will launch in the portfolio of market leader Canal Digital on 27th November. auto motor og sport TV can be watched via Satellite, cable und IP-TV. On Canal Digital´s platforms, the car channel has a potential reach of 2,5 Million viewers.

auto motor og sport TV offers a wide variety of different formats on cars. Every relevant new car is tested on screen. The channel broadcasts documentaries about famous and secret classic cars collections, takes a look behind the scenes of Motorsports, finds out which sports car is the world´s fastest on the race track and shows much more from the most attractive world of cars an mobility . A game show will be on air next year, too. auto motor og sport TV programs are characterized by a high production value and reliable information. The channel presents a fascinating mixture of well researched facts and pure entertainment.

auto motor og sport TV has a famous traditional German brand, but is a completely Norwegian TV-Channel. Norwegian Presenter Asgeir Borgemoen is in the driver´s seat of Fast Lap where he pushes sports cars to their real speed limits and shares his experiences with the viewers. In the Norwegian edition of Garage Gold, collector who have passion for there cars, are portrayed. The completely new TV-Format Min Motorsport we follow motorsport athletes from different motorsports. Norway most popular and well known car program Garasjen will find its new home base on auto motor og sport TV. All productions are done by the experienced team of Oslo based production company Zip:it AS, who have invented and developed Garasjen for many years. Owner and Managing Director Bjorn Gravdahl leads the auto motor og sport TV Team. Zip:it AS will also do ad sales and marketing for auto motor og sport TV.

  • -We are glad to now offer even more content to our customers, and this comes as a result of the continuous work to strengthen our TV platform. The new channel “auto motor and sport TV” will be offered to TV customers in Canal Digital satellite and cable in Norway, says Tone Krohn Clausen, Chief Product & Digital Officer at Canal Digital.

“We are very thankful and proud to have the opportunity to come to Norway. It´s great to have the chance to cooperate with market leader Canal Digital, to work with the excellent team of Zip:it and, of course, Asgeir Borgemoen,” says Jörg Schütte, Managing Director of auto motor og sport TV´s owner Motor Presse TV GmbH. “We already operate in 21 different countries, but for the first time we are not using our international signal. Instead of that, Norwegian viewer´s will be offered a Norwegian TV Channel containing a good amount of Norwegian productions. In addition to that, we will even broadcast the Norwegian programs in the international signal.” 

Contact

Zip:it AS

Bjørn Gravdahl

Phone +47 98 22 76 18

Mail : bjorn@zip-it.no

Emner

  • Kunst, kultur, underholdning

Bil og motor kanal

Pressekontakt

Bjorn Gravdahl

Pressekontakt Cheif Editor