Press release -

Ungt företag med växthus på höjden till Sveriges "Wall of Fame"

World Expo 2010 öppnade i början av maj i Shanghai. Världens länder samlas under temat "Better cities, better life". I Sveriges paviljong presenteras 50 historiska svenska innovationer på "Wall of Fame". IKEA, Tetra-Pak, H&M, Alfa Laval, SKF och många andra stora och globala företag visas upp - tillsammans med det lilla företaget Plantagon som bildades för bara två år sedan.

Odlingsbar mark snart slut

FN beräknar att världens odlingsbara mark tar slut redan 2050, samtidigt som 80 procent av jordens befolkning då bor i städer. Vi måste alltså hitta vägar att på litet utrymme, mitt inne i stadsmiljöer kunna odla mat till många, många människor.

Plantagon International AB presenterade i juni 2009 sin lösning på hur det kan gå till. Ett slutet system i en sfärisk glasbyggnad med helixformade odlingsbanor vann då det prestigefyllda innovationspriset som delas ut av Globe Forum, en ledande internationell mötesplats mellan gröna innovationer, städer och investorer.

"Produktiviteten är upp till fyra gånger högre än ett vanligt växthus och vi tillhandahåller upp till tio gånger mer odlingsbar yta än den markyta vi använder för själva byggnaden", säger Hans Hassle, VD för Plantagon.

Mat för 350 000 människor

"En stor byggnad med vår lösning kan producera mat för upp till 350 000 personer för t. ex. en region i Sverige. En mindre byggnad med ett slutet system kan placeras direkt i stadsmiljö och erbjuda ekologiskt odlad mat, direkt till slutkonsument. Ingen transport, inga mellanhänder. Bättre mat, bättre miljö till ett lägre pris helt enkelt!", skrattar han.

Sedan vinsten av Globe Forums Innovationspris har Plantagons representanter rest världen runt och presenterat "the Plantagon" / "Plantagonen" som deras vertikal växthus kallas. Längst har man kommit i Bangalore (Indien), Singapore och New York. I Sverige förbereds lokala studier i Botkyrka, Helsingborg och Linköping.

"Det är ett fantastiskt stöd vi får genom den uppmärksamhet det ger oss att finnas med på World Expo 2010. Vi är redan inbjudna till tre kinesiska städer och planeringen inför dessa besök pågår tillsammans med vår partner SWECO. Man skulle kanske kunna tro att vi är ovanligt skickliga marknadsförare eftersom vi nått hit på så kort tid, men jag tror att det helt enkelt handlar om en enorm efterfrågan. Vi står inför ett mycket stort framtida problem om vi alla ska få mat på bordet och Plantagon är först med en konkret lösning på den utmaningen. Vi löser givetvis inte ensamma dessa bekymmer men vi har pekat på en möjlig väg att gå.", avslutar Hans Hassle.

Fakta:

Plantagon International AB är ett svenskt företag som utvecklar vertikala växthus för ekologisk odling i stadsområden. Plantagons växthus är ett av 50 svenska hela tiden nyheter som presenteras i den svenska paviljongen på världsutställningen i Shanghai 2010.

Plantagon nominerades till Sustainability Globe Award 2010 som ett av sex företag över hela världen. The Globe Award 2009 delades ut i Stockholm av Kronprinsessan Victoria och delades i år ut i Stockholm torsdagen den 29 april, under den internationella kongressen Globe Forum.

Plantagon arbetar med att säkra framtida livsmedelsproduktion i stadsområden. Vårt arbete ses av många som mycket viktigt och globala medier följer vad vi gör på nära håll. Du kan läsa mer om detta på www.plantagon.com, eller genom att googla "Plantagon".

Plantagon samarbetar nära med det börsnoterade ingenjörsföretaget SWECO (www.swecogroup.com) Detta samarbete presenteras även på deras hemsida (http://www.sweco.se/sv/Sweden/Om-Sweco/Inspiration/Vaxthus-for- storstaden-/). Plantagon och SWECO är organiserade i ett Manufacturing Alliance

Topics

  • Environment, Energy

Plantagon - Moving Capitalism to a Seven Generation Perspective

The Plantagon Greenhouse dramatically change the way we produce ecological food.

The Plantagon Greenhouse cut costs and environmental damage by eliminating transportation and delivering directly to consumers in city areas

Plantagon may be the first company where social responsibility, transparency and sharing are demonstrably valued at the same level as financial engagement and profit.

Contacts

Per Östling

Press contact Member of the Board +46707310988

Related content