Pressmeddelande -

10 000 osteoporosfrakturer årligen i Skåne – de flesta i onödan!

Varje år sker ungefär 10 000 frakturer i Skåne som är relaterade till osteoporos (benskörhet). Detta till en kostnad av knappt två miljarder kronor.

– Mycket lidande och stora summor finns att spara om vi tar bättre hand om våra patienter med osteoporos som drabbats av fraktur, men då krävs krafttag från såväl våra politiker som från oss inom vården, säger Kristina Åkesson, professor och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus.

Varannan kvinna kommer någon gång i livet att få en fraktur relaterad till osteoporos och så många som 85 procent av dessa får därefter en ny fraktur. Uppskattningsvis har en halv miljon svenskar osteoporos, vilket motsvarar omkring 70 000 personer i Skåne. Osteoporos är en av våra vanligaste folksjukdomar och en av de diagnoser som belastar vården tyngst.De totala kostnaderna för frakturer kopplade till osteoporos är beräknad till 13 miljarder per år, viket motsvarar knappt två miljarder för Skåne. Trots att Sverige ligger i topp i världen när det gäller förekomst av frakturer relaterade till osteoporos ligger vi lågt när det gäller andelen som behandlas.

– Omkring 13 procent av våra patienter som fått en fraktur till följd av osteoporos i Skåne får förebyggande behandling för att minska risken för ny fraktur, trots att Socialstyrelsens mål är minst 30 procent. Förhoppningsvis kommer ytterligare satsningar att göras de närmaste åren, men det krävs att hela sjukvården också uppmärksammar och tar de bensköra patienternas situation på allvar, säger Kristina Åkesson. De som haft

Lågt prioriterad kvinnosjukdom

Många av frakturerna relaterade till osteoporos sker i höften. 20 procent av de som drabbats av en höftfraktur avlider av sviterna inom det första året. Bara hälften återfår dessutom sin ursprungliga rörelseförmåga efter höftoperationen.

– Det är ingen tvekan om att osteoporos är en lågt prioriterad kvinnosjukdom. Det råder stor okunskap om att det finns effektiva, billiga behandlingar med få biverkningar. I väldigt många fall skulle det vara enkelt och billigt att stoppa de skelettskador med påföljande smärta och invalidisering som drabbar så många i Skåne idag, säger Alexandra Charles, ordförande för 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Om osteoporos (benskörhet)

Osteoporos är en tyst sjukdom som innebär att skelettet blir svagare och att man har lättare att drabbas av frakturer. Det kan ske spontant eller i samband med en mindre händelse som till exempel att man snubblar och faller. Vanligast är benbrott i handlederna, höfterna, ryggkotorna eller överarmarna. Osteoporos beror på att balansen mellan nedbrytning och uppbyggnad av ben i kroppen är rubbad, så att mer ben bryts ner än vad som återbildas. Osteoporos är vanligast hos kvinnor när de kommit i klimakteriet och fått minskad mängd av

könshormonet östrogen. Osteoporos kan behandlas med läkemedel som stärker skelettet och minskar risken för frakturer. Samtidigt måste man förebygga fall genom olika åtgärder såsom träning. Om läkaren misstänker benskörhet görs en bentäthetsmätning.

För mer information, vänligen kontakta:
Alexandra Charles, tel: 0708-28 09 11
Kristina Åkesson, tel: 070-561 47 20

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • fraktur
  • sydsvenskan
  • skåne
  • benbrott
  • benskörhet
  • osteoporos

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Kontakter

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406