Pressmeddelande -

​Hälsodebatt med genusperspektiv i Almedalen

I år fokuserar 1,6 & 2,6 miljonerklubben sin medverkan i Almedal på debatt kring kvinnors hälsa ur flera synvinklar: hur kan vi få en mer rättvis och genusmedveten medicinsk forskning och vård för hjärtsvikt, osteoporos, cancervård och demens? Hur kan vi skapa en bättre internationell kvinnohälsa och en individanpassad hälsovård för äldre?

1,6 & 2,6 miljonerklubben finns på plats i Almedalen för tionde året i rad. En av programpunkterna på det första av tre seminarium – 5 juli, tar upp ett gemensamt projekt tillsammans med Hand in Hand Sweden som förbättrar kvinnors hälsa på den indiska landsbygden.

- Vi är otroligt stolta över att få möjlighet att genomföra Women’s Health Movement India i samarbete med 1,6 & 2,6 miljonerklubben. I projektet förbättrar vi hälsosituationen för utsatta kvinnor genom att ge tillgång till hälsovård och utbildning som stärker deras status i samhället, säger Charlotte Bohman, Generalsekreterare för Hand in Hand Sweden.

Charlotte Bohman kommer att medverka på plats i Almedalen under 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium med debatt och mingel den 5 juli.

Fortfarande ojämlik hjärtsviktsforskning
1,6 & 2,6 miljonerklubben vill också skapa debatt kring forskning och behandling av hjärtsvikt. Varför får kvinnor fortfarande inte samma möjligheter som män trots att problemet nu är väl uppmärksammat. 

- Det är fortfarande skillnad mellan könen, ännu deltar för få kvinnliga försökspersoner i stora, internationella studier av hjärtsvikt och angina pectoris (kärlkramp), säger Karin Schenck-Gustafsson, överläkare på Kardiologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Karin-Schenck Gustafsson kommer även att presentera rykande heta forskningsresultat kring hjärt-kärlsjukdom och ge sin åsikt om hur genusperspektiv i hjärt-kärlforskning ytterligare bör framhävas på 1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarium 5 juli.

Även Mia von Euler, docent, överläkare och föreståndare Karolinska Institutets strokeforskningsnätverk vid Södersjukhuset medverkar och föreläser om stroke och trombektomi, en ny strokebehandling för kvinnor och män samt om könsskillnader i läkemedelsbehandling – vad vet vi? Gör vi skillnad när vi borde? Kan vi göra mer för att nå ytterligare jämställd läkemedelsbehandling?

Bättre hälsovård för äldre

1,6 & 2,6 miljonerklubben fokuserar även på bättre hälsovård för äldre.

Vården är inte anpassad för äldre personer. Vi kan idag inte ta hand om och ge individuellt formad behandling till äldre med flera, långvariga sjukdomar, säger Gunnar Akner, docent i geriatrik vid Karolinska Institutet i Stockholm.

I sin föreläsning på seminariet 8 juli, kommer Gunnar Akner även att belysa och jämföra situationen för äldres hälsa i övriga Europa och göra en jämförelse med Sverige.

1,6 & 2,6 miljonerklubbens seminarier i Almedalen

5 juli‪, kl 15:00-18:30 (mingel från kl 18.30) på fartyget M/S Sigrid

1. Kvinnors hälsa – nya möjligheter

Om hjärtsvikt, rätt att välja cancervård, osteoporos, demens. Samt om kvinnors hälsa i Indien, Women´s Health Movement India.

Medverkande: Karin Schenck- Gustafsson, Mattias Lorentzon, Siv Schalin, Wilhelmina Hoffman, Björn Gustavsson, Pernilla Günther, Ann Söderström, Helén Eliasson, Margareta Fransson, Charlotte Bohman, Paula Ternström, Alexandra Charles m.fl.

7 juli kl 16:00-18:05 (mingel från kl 18.00) i Residenset, Länsstyrelsens nedre trädgård, Korsgatan 4

2. Kvinnors liv – jämställd hälsa

Presentation av regeringens jämställdhetsrapport, preventivmedel och jämställdhet, läkemedelsbehandling för stroke ur genusperspektiv

Medverkande: Cecilia Schelin-Seidegård, Kristina Gemtzell Danielsson, Mia von Euler, överläkare och docent i neurologi och föreståndare, Karolinska Institutet, Karin Schenck Gustafsson, Barbro Westerholm, Alexandra Charles m.fl.

8 juli‪ kl 16:00-18:00 i Europahusets paviljong

3. Äldres liv – en ljusnande framtid?

Äldrevård, alzheimerforskning, åldrande, äldreomsorgen och äldres boende.

Medverkande: Gunnar Akner, Agneta Nordberg, Mats Thorslund, Susanne Rolfner Suvanto, Anna-Maria Corrazza Bildt, Alexandra Charles m.fl.

Varmt välkommen!

Mer information och bokning av plats 

Tioårsjubileum för 1,6 & 2,6 i Almedalen
I år är det tioårsjubileum för 1,6 & 2,6 miljonerklubbens medverkan i Almedalen i Visby under Almedalsveckan 3 - 10 juli. Både form av monter på Cramérgatan och med seminarier, panelsamtal och mingel med politiker, forskare, artister och journalister. Varmt välkommen att delta!

I samarbete med Amgen, Pfizer, Novartis, Philips, Docrates, Bayer, ARC och God Dryck.

Relaterade länkar

Ämnen

 • Kultur

Kategorier

 • 2.6 miljonerklubben
 • 1.6 miljonerklubben
 • demens
 • osteoporos
 • cancer
 • hjärtsvikt
 • äldrevård
 • almedalsveckan
 • forskning
 • medicin
 • äldre
 • hälsa
 • kvinnor & hälsa
 • kvinnohälsa
 • alexandra charles
 • kvinnor

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Kontakter

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406