Pressmeddelande -

Heta ämnen i Almedalen: ALLAS RÄTT TILL JÄMLIK VÅRD

Hur kan vi kan förebygga våld mot kvinnor? Den 2 juli diskuteras ett samhällsproblem, Våld mot kvinnor, på 1,6 miljonerklubbens seminarium med bl a rikspolischef Anders Thornberg och Anna Maria Corazza Bildt . Den ojämlika vården tas upp med Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten, och andra politiker, experter och professorer. Den 3 juli debatteras Sjuksköterskans roll och dagens brist på vårdplatser med Ella Bohlin, Ami Hommel med flera. Den 4 juli informerar professorerna Kerstin Brismar och Karin Schenck-Gustafsson med flera experter om den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige - hjärt-kärlsjukdomar. 

Den 2 juli kl 13.00 diskuteras Allas rätt till jämlik vård med bland andra generaldirektör Lena Ag, Jämställdhetsmyndigheten, Anna Starbrink, Landstingsråd i Stockholm samt experter och professorer. Vi försöker få svar på frågan om vården styrs efter personens kön, bakgrund, utbildning, ålder eller bostadsort.

Kl 16 samma dag ett högaktuellt seminarium om Våld mot kvinnor, en kränkning av mänskliga rättigheter. Medverkande är bland annat vår rikspolischef Anders Thornberg, Anna Maria Corazza Bildt, Lena Ag med flera.

Den 3 juli har vi en intressant debatt om sjuksköterskans situation och dagens brist på vårdplatser. I panelen sitter bl a Ella Bohlin (KD), Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening och Torie Palm Ernsäter, kvalitets- och vårdutvecklare i Svensk Sjuksköterskeförening, Sara Heyman, med. journalist.

Den 4 juli arrangeras två seminarier. Den ena handlar om att älska att åldras, som bland annat tar upp frågan  om hur vi löser äldrevården. I det andra seminariet Hjärta som hjärta? informerar  bland annat professor Kerstin Brismar och professor Karin Schenck-Gustafsson om  kvinnor och mäns symtom vid hjärt-kärlsjukdomar – och vad vi kan göra för att anpassa vården till kvinnors behov.  Den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor i Sverige idag är hjärt-kärlsjukdomar. 

PROGRAM - SEMINARIER I ALMEDALEN - 2-4 juli 2018

2 juli 2018

Plats: Länsstyrelsens övre trädgård, Strandgatan 1

Kl 13-14.30

Allas rätt till jämlik vård

Är vård och bedömningar kopplade till individuella behov och förutsättningar eller styrs förställningar om personen utifrån kön, bakgrund, utbildning, ålder eller bostadsort?

Medverkande: Lena Ag, Generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten; Anna Starbrink, Landstingsråd, Stockholms läns landsting; Johanna Adami, Rektor, läkare, professor, Sophiahemmets Högskola; Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding, Länsstyrelsen Gotland; Victoria C Wahlgren, Fil.dr. sakkunnig jämställdhet, Blekinge; Christoph Varenhorst, Medicinsk direktör, Pfizer Sverige, Ann Johansson, Vice ordförande Vårdförbundet; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben.

Kl 14.30-14.50Operation vid artros?Cirka en miljon personer över 45 år drabbas av artros i Sverige per år. Behöver man opereras? Hur undviker man operation? Hur undviker man att byta en led?

Medverkande: Marjut Sohlman Carlström, M.D, MBA Ortoped Överläkare, Orthohuman Sturebadet Health Care; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 miljonerklubben

Kl 14.50 – 15.20Många drabbas av myom utan att veta vad det ärMyom – muskelknutor på och i livmodern – är den vanligaste godartade tumören hos kvinnor i fertil ålder. Vilka är symtomen? Hur upptäcker man dem?

Medverkande: Mia Lindeberg, Medical advisor, PhD, Gedeon Richter Nordics; Carina Sone, Kommunikationschef, Gedeon Richter Nordics; Alexandra Charles von Hofsten, Ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 15.20 – 15.50Lyft forskningen på kvinnans vaginaNyligen skrevs i en vetenskaplig artikel att vagina är ett negligerat organ och författarna frågade sig om någon bryr sig om detta. Det är viktigt att vi bryr oss om forskning på tillstånd som har en negativ inverkan på livskvalitén. Det är viktigt att vi bryr oss om vagina och anslår medel för forskning och att vi gör det nu!
Medverkande: Inger Sundström Poromaa, professor i obstetrik och gynekologi vid Uppsala Universitet ; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 miljonerklubben

Kl 16.00 – 17.00Våld mot kvinnorVåld mot kvinnor erkänns idag som ett samhällsproblem och de flesta länder betraktar inte längre våld mot kvinnor som en privat angelägenhet. Frågan erkänns idag som en kränkning av mänskliga rättigheter och som ett allvarligt folkhälsoproblem. Hur kan våld mot kvinnor upptäckas och förebyggas?
Medverkande: Anders Thornberg, Rikspolischef; Anna Maria Corazza Bildt, europaparlamentariker, EU-departementet; Lena Ag, generaldirektör, Jämställdhetsmyndigheten; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

3 juli 2018

Plats: Kilgränd 1, Soberian

Kl 16.00 -17.15Vårt mål: Hälsa för alla kvinnor och barn – hur når vi dem?Idag finns ett glapp mellan vilka som får vård och vilka som inte får det – bland annat på grund av brist på innovativ samverkan mellan civilsamhälle, akademi och vård, som måste förändras. Hur skapas samverkan som ger resultat och gör skillnad för utrikesfödda kvinnor och deras barn?

Medverkande: Solvig Ekblad, PhD, leg psykolog, professor, Karolinska Institutet; Kerstin Bergström, Distriktssköterska och Cirkelledare; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

KL 17.15 – 18.00Dålig löneutveckling och låg status – hur förbättrar vi sjuksköterskans situation?Bilden av sjuksköterskan som självuppoffrande och med ständigt fokus på patientens bästa har utnyttjats av arbetsgivare och försvagat sjuksköterskans position vid löneförhandlingar. Beror det på dagens brist på vårdplatser och vår syn på sjuksköterskan som självuppoffrande?

Medverkande: Ella Bohlin (KD) landstingsråd med ansvar för kvinnosjukvård, Sara Heyman, medicinjournalist och sjuksköterska; Ami Hommel, sjuksköterska, docent, ordförande, Svensk sjuksköterskeförening; Torie Palm Ernsäter, kvalitets-, vårdutvecklingsfrågor, Svensk sjuksköterskeförening; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

4 juli 2018

Plats: M/S Sigrid fartyg

Kl 13.00 – 14.20

Älska att åldras

Dagens 70-åringar är gårdagens 50-åringar. Vi lever allt längre och de äldre blir allt fler. En positiv utveckling, som samtidigt innebär utmaningar för kommuner och landsting. Hur löser vi äldrevården och omsorgen? Tar vi de äldres och anhörigas oro på allvar? Klarar vi utmaningarna?
Medverkande: Maja Fjaestad, statssekreterare, Socialdepartementet; Wilhelmina Hoffman, professor, Demenscentrum och Silviahemmet; Mats Thorslund, professor, Karolinska Institutet; Karin Schenck-Gustafsson, professor, Karolinska Institutet; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Kl 14.20 – 15.20 Hjärta som hjärta? Är vi alla lika?
Orsakerna att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är flera. Det är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor i Sverige. Hälften av alla personer med typ 2-diabetes riskerar att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Vården byggs idag huvudsakligen upp baserat på forskning kring mäns hjärtan. Vad kan vi göra för att ändra på detta och anpassa vården även till kvinnors specifika behov?

Medverkande: Kerstin Brismar, professor, Karolinska institutet;Karin Schenck-Gustafsson, professor, Karolinska Universitetssjukhuset; Carina Carnlöf, MScn, leg.sjuksköterska, Karolinska Universitetssjukhuset; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 miljonerklubben

Formulärets nederkant

Kl 15.30 – 16.00
Innovation – digitala hjälpmedel för äldreMultimedicineringen ökar snabbt, inte minst bland kvinnor. Var tionde gång som en äldre person läggs in på

sjukhus beror läkemedelsbiverkningar på multimedicinering. – detta motsvarar 35 000 fall per år i Sverige. Kan nya digitala hjälpmedel göra det säkrare att konsumera läkemedel och undvika onödiga biverkningar?

Medverkande: Göran Sjönell, allmänläkare, grundare, MediRätt; Alexandra Charles von Hofsten, ordförande, 1,6 miljonerklubben

-----

Besök 1,6 & 2,6 miljonerklubbens monter H327

1-7 juli 2018

Plats Cramérgatan, 

Söndag 1 juli kl 13:00 - 18:00

Dagens tema: artros, vår rörelseapparat och benskörhet. Kom in och prata med våra kunniga representanter.

Måndag 2 juli kl 09:00 - 18:00

Dagens tema: ojämlikheten i forskningen på kvinnans underliv. Välkommen att tala med våra kunniga representanter om hälsa och livskvalitet för kvinnor.
Tisdag 3 juli kl 09:00 - 18:00
Tema nya produkter för behandling av svårläkta sår och brännskador. Välkommen att tala med våra kunniga representanter.

Kl 12.00 Vi går för kvinnors hälsa, jämlik vård och ett demensvänligt samhälle! 1.6 & 2,6 miljonerklubben och Svenskt Demenscentrum promenerar i samarbete med Friskis och Svettis! Samling vid Gotlands Museum, vi går igenom Visby fram till Strandgärdet. Där det blir dans och gympa med Friskis & Svettis!!! 

Onsdag 4 juli 09:00 - 18:00 Tema: kärlsjukdomar - stroke, förmaksflimmer, kranskärlssjukdom, fönstertittarsjuka. Välkommen att tala med våra kunniga representanter.

Torsdag 5 juli kl 09:00 - 18:00
Tema: ett digitalt hjälpmedel som förhindrar feldosering av läkemedel. Välkommen att prata med våra kunniga representanter.

Fredag 6 juli kl 09:00 - 18:00
Ställ frågor om ojämlikheten i forskning på kvinnans underliv. Välkommen att tala med våra trevliga och kunniga representanter.

Lördag 7 juli kl 09:00 - 18:00
Välkommen att tala med våra kunniga representanter.

Ämnen

 • Medicinsk forskning

Kategorier

 • 2 6 miljonerklubben
 • alexandra charles
 • 1 6 miljonerklubben
 • kvinnor och hälsa
 • almedalen
 • våld mot kvinnor
 • hjärt-kärlsjukdom
 • jämlik vård
 • artros
 • myom
 • forskning
 • kvinnans vagina
 • barn och hälsa
 • 1
 • 2
 • kvinnohälsoorganisation

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Kontakter

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406