Gå direkt till innehåll
I mars slår Woman in Red ett slag för kvinnohjärtat.
I mars slår Woman in Red ett slag för kvinnohjärtat.

Pressmeddelande -

Woman in Red - En kampanj om kvinnohjärtat

   I mars slår tusentals kvinnor i hela landet ett slag för en jämställd hjärtsjukvård och ny forskning på kvinnohjärtat genom kampanjen Woman in Red.

   Varje dag avlider omkring 50 kvinnor i Sverige i akut hjärtinfarkt. Sex av tio dödsfall kan förebyggas med en bra kost och motion. Andra riskfaktorer som kan påverka kvinnor och män på olika sätt är exempelvis stress, högt blodtryck, höga blodfetter, diabetes och övervikt. 

   - Överlevnad och behandling av hjärt-och kärlsjukdom måste bli lika bra för kvinnor som för män. Idag behövs det fortfarande mer kunskap för att rädda liv, säger Alexandra Charles von Hofsten, ordförande i 1,6 miljonerklubben och tillsammans med Karin Schenck-Gustafsson initiativtagare till kampanjen Woman in Red.

   - Det krävs mer forskning på hjärt-kärlsjukdom hos kvinnor, om vad som är specifikt för kvinnor, och vilken behandling som passar dem bäst, säger professor Karin Schenck-Gustafsson, KI, ordförande i Vetenskapsgruppen, styrelseledamot I 1,6 miljonerklubben samt ordförande I Centrum för Genusmedicin.

   Ökade forskningsanslag leder till att fler liv kan räddas, och att viktig kunskap om hjärthälsa kan spridas till både allmänhet och professionen, till politiker och beslutsfattare. Den 9 mars under Woman in Red-galan på Oscarsteatern i Stockholm belönas fyra forskare med stiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendier på 300 000 kr för fortsatt forskning på kvinnohjärtat. Stipendierna delas ut av 1,6 & 2,6 miljonerklubben. 

   Woman in Red kampanjen pågår under mars månad i 17 städer runt om i landet, fler kvinnor ska överleva hjärt- och kärlsjukdomar. 

   För information om Woman in Redkampanjen, vänligen kontakta Alexandra Charles von Hofsten, 0708-280911, alexandra@1.6miljonerklubben.com

   För information om stipendiaterna, vänligen kontakta Karin Schenck-Gustafsson 0707-686487, karin.schenck-gustafsson@ki.se

   För beställning av bilder eller önskemål om intervjuer vänligen kontakta: Inger Söderholm, 0709-969599 inger@1.6miljonerklubben.com.


   Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa samlar in medel till livsviktig klinisk forskning på kvinnor. En vetenskaplig grupp utser varje år stipendiater som får forskningsanslag. Över 6,5 miljoner kronor har delats ut till forskare verksamma i Sverige. Läs mer på www.kvinnorochhalsa.com

    WOMAN IN RED 2020 – samtliga städer

    Helsingborg 8 mars, läs mer om dagen och anmäl dig här!
    Östersund 8 mars
    Linköping 9 mars
    Stockholm 9 mars, läs mer om kvällen och anmäl dig här!
    Skara 11 mars, läs mer om kvällen och anmäl dig här!
    Visby 12 mars, läs mer om kvällen och anmäl dig här!
    Göteborg 15 mars, läs mer om kvällen och anmäl dig här!
    Gävle 16 mars
    Västerås 16 mars
    Uppsala 17 mars
    Kalmar 18 mars
    Luleå 18 mars
    Halmstad 19 mars
    Sundsvall 19 mars
    Umeå 19 mars
    Örebro 23 mars
    Malmö 27 mars

    Mer information om program på respektive ort samt möjlighet att anmäla deltagande finns på www.1.6miljonerklubben.com


Ämnen

Taggar


1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell kvinnohälsoorganisation som grundades 1998. Vår vision är att alla kvinnor ska ha bästa tänkbara livskvalitet och hälsa. Vi vill införa genusperspektivet fullt ut i medicinsk forskning, medicinutbildning och i vården. Vi är en ideell ickepolitisk organisation med representation och medlemmar i ett 30- tal städer i Sverige samt systerorganisationer i fem länder. Vi arbetar med folkbildning, opinionsbildning och insamling - ger ut en tidning fyra gånger per år, ger ut böcker och kalendrar, samt arrangerar ett stort antal seminarier, salonger och politiska hearings varje år. 1,6 & 2,6 miljonerklubben tog initiativet och bildade Kvinnor & Hälsa med 90-konto. Stiftelsen delar ut stipendier till forskare som driver forskning med ett genusmedicinskt perspektiv. Läs mer på www.kvinnorochhalsa.com; www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige