Pressmeddelande -

STIPENDIATER PRISAS FÖR FORSKNING PÅ KVINNORS HJÄRTHÄLSA

Den 9 mars delar 1,6 miljonerklubben ut Kvinnor & Hälsas stipendium till fyra stipendiater som forskar inom kvinnors hjärthälsa. Stipendierna delas ut av socialminister Lena Hallengren (s) under 1,6 miljonerklubbens årliga hjärtkampanj, Woman in Red, i Stockholm den 9 mars.

Woman in Red kvällen bjuder på vetenskapliga föredrag med professor Karin Schenck-Gustafsson, och professor Mai-Lis Hellénius. Föredragen varvas med underhållning av Babben Larsson, Shirley Clamp, Mark Levengood, Maria & Robert Wells. Kvällens moderator är Alexandra Charles, ordförande 1,6 miljonerklubben.


Stiftelsen Kvinnor & Hälsas stipendiater är:

Forskningsstipendium 100 000 kr tilldelas:

 • Doktorand Helena Norberg, farmacie magister. Inst. för Folkhälsa och klinisk medicin, Inst. för Integrativ Medicinsk Biologi (IMB) vid Umeå Universitet. ”Hur säkerställer vi jämlik behandling av hjärtsvikt?
 • Med.dr. Daniel Hertzberg, ST läkare anestesi, KI, ”Är akut njurskada bland patienter som genomgått kranskärlskirurgi vanligare hos kvinnor?”

Forskningsstipendium 50 000 kr tilldelas:

 • Med.dr. Mirjam Ljunggren, ST-läkare lungmedicin, Akademiska Sjukhuset, Uppsala. ”Sömnapné kan ha stor effekt på hjärt-kärlsjukdom bland kvinnor”.
 • Med.dr. Mona Ahmed, ST läkare i kardiologi, ”Hur hjärtinfarkt bland kvinnor med åderförkalkning kan förebyggas”.

I år är det 15 år sedan den landsomfattande kampanjen Woman in Red startade. En folkbildande kampanj som sprider kunskap om allt som rör kvinnors hjärthälsa. Kampanjen pågår i 18 städer runtom i landet. Insamlingsstiftelsen Kvinnor & Hälsa skapades av 1,6 miljonerklubben.

För information om Woman in Red kampanjen, vänligen kontakta Alexandra Charles von Hofsten, 0708-280911,alexandra@1.6miljonerklubben.com

För information om stipendiaterna, vänligen kontakta Karin Schenck-Gustafsson 0707-686487,karin.schenck-gustafsson@ki.se

För beställning av bilder eller önskemål om intervjuer vänligen kontakta: Inger Söderholm, 0709-969599inger@1.6miljonerklubben.com.

Läs mer på http://www.1.6miljonerklubben.com eller www.kvinnorochhalsa.com

Ämnen

 • Livsstil

Kategorier

 • hjärtinfarkt
 • åderförkalkning
 • hjärt-kärl sjukdom
 • sömnapné
 • njurskada
 • kranskärlskirurgi
 • hjärtsvikt
 • hjärtforskning
 • hjärthälsa
 • mona ahmed
 • mirjam ljunggren
 • daniel hertzberg
 • helena norberg
 • alexandra charles
 • robert wells
 • maria wells
 • mark levengood
 • shirley clamp
 • babben larsson
 • mai-lis hellénius
 • karin schenck-gustafsson
 • forskningsstipendium
 • stiftelsen kvinnor och hälsa
 • woman in red

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406