Pressmeddelande -

Tre unga forskare prisas för forskning om könshormonernas roll

Socialminister Annika Strandhäll (S) delade ut den ideella kvinnoföreningen 1,6 & 2,6 miljonerklubbens årliga stipendier på 250 000 kr för medicinsk forskning på Woman in Reds stipendieutdelning den 12 mars i Stockholm.

- Stipendieutdelningen innebär att kunskapen om kvinnors hälsa ökar, säger Annika Strandhäll (S). Jag känner mig hedrad för att vi får hjälp att fortsätta forskningen på kvinnors och mäns könsskillnader inom medicinsk forskning. Dessutom känner jag mig personligt engagerad, då jag har personer i min nära omgivning, som har gått bort i KOL och försvagning av stora kroppspulsådern.

Stipendierna gick till tre unga forskare som forskar om könsskillnader inom medicinen.

Mottagare av Kvinnor & Hälsas forskningsstipendier är:

 • Christina Villard, med doktor, Karolinska Institutet, för projektet ”Könshormoners roll för utveckling av abdominellt aorta-aneurysm (försvagning av stora kroppspulsådern i buken) hos kvinnor jämfört med män”. Christina Villard fick 100 000 kr i stipendium.
 • Magnus Dahlén, med doktor, Karolinska Institutet, för projektet ”Könsskillnader hos unga vuxna som genomgår kranskärlkirurgi”. Magnus Dahlén fick 100 000 kr i stipendium.
 • Tina Heyder, med.doktor Karolinska Institutet, för projektet ”Könsskillnader i autoimmuna mekanismer bakom tidig KOL och vidareutveckling av metoder att mäta immunopeptider i lungan”. Tina Heyder fick 50 000 kr i stipendium.

Stipendiaterna kommer att använda sina forskningsstipendier till fortsatt medicinsk forskning på könsskillnader inom sina områden.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben strävar efter att fler kvinnor, oavsett bakgrund, ska överleva hjärt-kärlsjukdom. Varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige av akut hjärtinfarkt. Hjärt-kärlsjukdom är en vanligare dödsorsak än bröstcancer bland kvinnor och är en folksjukdom. Ändå är kunskapen om detta både inom forskning, bland vård och allmänhet inte tillräcklig. Behandling, symtom och riskfaktorer kan skilja sig åt. Genom ökade forskningsanslag och kunskap kan fler liv räddas.

Kvinnor & Hälsas vetenskapsgrupp utsåg mottagare av årets forskningsstipendium.

Vetenskapsgruppen består av:

Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi, ordförande

Kerstin Brismar, professor i endokrinologi

Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi

Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi

Agneta Nordberg, professor i geriatrik

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta: Inger Söderholm, tel 0709-969599 eller inger@1.6miljonerklubben.com

Ämnen

 • Kultur

Kategorier

 • alexandra charles
 • christina villard
 • tina heyder
 • magnus dahlén
 • annika strandhäll
 • 1
 • 1 6 miljonerklubben
 • hälsa
 • kvinnors hälsa
 • könsskillnader
 • aorta
 • kranskärlkirurgi
 • kol
 • kvinnor & hälsa
 • stipendium
 • hjärt-kärlsjukdom
 • forskningsstipendium
 • medicinsk forskning
 • karin schenck-gustafsson

Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och är idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Kontakter

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406