Gå direkt till innehåll
Alexandra Charles med stipendiaterna Christina Villard, Tina Heyder, Magnus Dahlén. Stipendierna delades ut av socialminister Annika Strandhäll (S). Kvinnor & Hälsas vetenskapsgrupps ordförande professor Karin Schenck-Gustafsson
Alexandra Charles med stipendiaterna Christina Villard, Tina Heyder, Magnus Dahlén. Stipendierna delades ut av socialminister Annika Strandhäll (S). Kvinnor & Hälsas vetenskapsgrupps ordförande professor Karin Schenck-Gustafsson

Pressmeddelande -

Tre unga forskare prisas för forskning om könshormonernas roll

Socialminister Annika Strandhäll (S) delade ut den ideella kvinnoföreningen 1,6 & 2,6 miljonerklubbens årliga stipendier på 250 000 kr för medicinsk forskning på Woman in Reds stipendieutdelning den 12 mars i Stockholm.

- Stipendieutdelningen innebär att kunskapen om kvinnors hälsa ökar, säger Annika Strandhäll (S). Jag känner mig hedrad för att vi får hjälp att fortsätta forskningen på kvinnors och mäns könsskillnader inom medicinsk forskning. Dessutom känner jag mig personligt engagerad, då jag har personer i min nära omgivning, som har gått bort i KOL och försvagning av stora kroppspulsådern.

Stipendierna gick till tre unga forskare som forskar om könsskillnader inom medicinen.

Mottagare av Kvinnor & Hälsas forskningsstipendier är:

  • Christina Villard, med doktor, Karolinska Institutet, för projektet ”Könshormoners roll för utveckling av abdominellt aorta-aneurysm (försvagning av stora kroppspulsådern i buken) hos kvinnor jämfört med män”. Christina Villard fick 100 000 kr i stipendium.
  • Magnus Dahlén, med doktor, Karolinska Institutet, för projektet ”Könsskillnader hos unga vuxna som genomgår kranskärlkirurgi”. Magnus Dahlén fick 100 000 kr i stipendium.
  • Tina Heyder, med.doktor Karolinska Institutet, för projektet ”Könsskillnader i autoimmuna mekanismer bakom tidig KOL och vidareutveckling av metoder att mäta immunopeptider i lungan”. Tina Heyder fick 50 000 kr i stipendium.

Stipendiaterna kommer att använda sina forskningsstipendier till fortsatt medicinsk forskning på könsskillnader inom sina områden.

Stiftelsen Kvinnor & Hälsa och 1,6 & 2,6 miljonerklubben strävar efter att fler kvinnor, oavsett bakgrund, ska överleva hjärt-kärlsjukdom. Varje dag avlider 55 kvinnor i Sverige av akut hjärtinfarkt. Hjärt-kärlsjukdom är en vanligare dödsorsak än bröstcancer bland kvinnor och är en folksjukdom. Ändå är kunskapen om detta både inom forskning, bland vård och allmänhet inte tillräcklig. Behandling, symtom och riskfaktorer kan skilja sig åt. Genom ökade forskningsanslag och kunskap kan fler liv räddas.

Kvinnor & Hälsas vetenskapsgrupp utsåg mottagare av årets forskningsstipendium.

Vetenskapsgruppen består av:

Karin Schenck-Gustafsson, professor i kardiologi, ordförande

Kerstin Brismar, professor i endokrinologi

Rebecka Hultgren, docent i kärlkirurgi

Britt-Marie Landgren, professor i obstetrik och gynekologi

Agneta Nordberg, professor i geriatrik

För mer information och/eller beställning av bilder kontakta: Inger Söderholm, tel 0709-969599 eller inger@1.6miljonerklubben.com

Ämnen

Taggar


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och är idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

Relaterat material

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige