Gå direkt till innehåll
Webbinar 11 maj - Vad vet vi om långtidscovid?

Pressmeddelande -

Webbinar 11 maj - Vad vet vi om långtidscovid?

Välkommen till kvällens webbinar den 11 maj. Vi startar livesändningen kl. 18.30.

Webbinariet arrangeras i samarbete med Karolinska Institutet. 

Kristian Borg berättar om vad som händer i hjärnan vid covid-19. Judith Bruchfeld och Malin Nygren-Bonnier kommer att tala om behandling och rehabilitering av långtidscovid. Lina Forss delar med sig av sina egna erfarenheter av långtidscovid. Alexandra Charles leder kvällens samtal. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor i chatten.

I mars 2020 började allt fler oroande röntgenbilder dyka upp från covid-19-sjuka patienter. De visade kraftigt inflammerade lungor. Flera forskargrupper på Karolinska Institutet initierade studier för att kunna förstå och behandla på rätt sätt. Ett multidisciplinärt team sattes ihop i samarbete med Karolinska universitetssjukhuset. Där ingick inte bara infektionsläkare och lungläkare utan även neurologer, hjärtläkare, njurmedicinare, smärtläkare och psykiatriker samt sjuksköterskor från intensivvård, lungmedicin och infektion, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder och dietister. En mottagning startade och den 11 maj 2020 togs den första patienten emot. Uppdraget var att följa upp patienter som haft svår covid-19, till exempel intensivvårdats, men snart behövdes även uppmärksamhet riktas mot en helt annan grupp; de som varit hemma men hade långdragna symptom.

Program

Kristian Borg, Professor vid Karolinska Institutet och överläkare vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm, Danderyds sjukhus AB - "Brain fog och kognitiv störning efter covid - vad beror det på och vad kan vi göra åt det?" .

Judith Bruchfeld, Docent i infektionssjukdomar vid Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet och överläkare vid Medicinsk Enhet Infektionssjukdomar Karolinska universitetssjukhuset. Ledningsansvarig Covid-mottagningen Karolinska Solna - "Långtidscovid - diagnostik och rehabiliterin” (gemensam titel med Malin Nygren-Bonnier)

Malin Nygren-Bonnier, Docent i fysioterapi vid Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, förenad anställning med Medicinsk Enhet arbetsterapi och fysioterapi, Karolinska Universitetssjukhuset och FoU-ansvarig på Tema kvinnohälsa och hälsoprofessioner.

Lina Forss - författare och ambassadör för 1,6 & 2,6 miljonerklubben - ”Linas egen berättelse och erfarenheter av att bli drabbad av långtidscovid”

Digital producent Annette Lefterow

Kostnadsfritt för media - Anmäl dig här

Ämnen


Om 1,6 & 2,6 miljonerklubben
1,6 & 2,6 miljonerklubben arbetar för bästa möjliga livskvalitet och hälsa för alla kvinnor. 1,6 & 2,6 miljonerklubben är en ideell förening, bildad 1998 och idag en av Sveriges största kvinnoföreningar. Föreningen arbetar för att det kvinnliga perspektivet ska finnas med inom alla områden i samhället. 1,6 miljonerklubben fokuserar på den mogna kvinnan och 2,6 miljonerklubben sätter ljus på yngre kvinnors situation. För mer information: www.1.6miljonerklubben.com

Presskontakt

Alexandra Charles von Hofsten

Alexandra Charles von Hofsten

Presskontakt Ordförande 1,6 & 2,6 miljonerklubben 0708-28 09 11
anna liljeberg

anna liljeberg

Presskontakt Kommunikatör Sverige 0706673406

för kvinnors hälsa

Vi vill att alla kvinnor, oavsett ålder, ska ha bästa möjliga livskvalitet och bästa tänkbara hälsa livet ut.

Vi tror på lika villkor och respekt för olika människor som förutsättning för ett bra liv. Detta är inte självklart. Därför grundade vi 1,6 miljonerklubben, år 1998 en ideell förening för kvinnors hälsa där siffran 1,6 miljoner står för det antal kvinnor över 45 års ålder som då fanns i Sverige.

Idag förbigås kvinnor i alltför många sammanhang. Mannen är till exempel norm i den medicinska forskningen. Detta trots att vi i dag vet att det inte bara finns biologiska utan också fysiologiska och farmakologiska skillnader mellan könen. Det här är ett exempel på ett av våra kärnområden, där vi vill förbättra situationen för kvinnor.

Vi vill även förbättra andra situationer med koppling till kvinnors välbefinnande och hälsa, som till exempel att sprida kunskap om hjärt- och kärlsjukdom som idag är främsta dödsorsaken bland kvinnor. På samma sätt vill vi förmedla kunskap om stress och utbrändhet, kost- och motion, hjärnforskning, ekonomi och jämställdhet.

Att förbättra kvinnors situation i livet och status i samhället är både vår hjärtefråga och den drivkraft som har gjort 1,6 miljonerklubben till en av landets största kvinnoföreningar.

1,6 & 2,6 miljonerklubben
Grev Turegatan 27, 2 tr
114 38 Stockholm
Sverige