Pressmeddelande -

2030-sekretariatet: Rekordsatsningar på klimatomställningen föreslås i höstbudgeten - på tiden men bra!

Regeringen presenterar idag planer på 5,4 miljarder på klimatsatsningar i höstbudgeten som presenteras den 21a september. Satsningarna spänner över ett brett fält, och lyfter bland annat stöd till klimatsatsningar i den svenska industrin som biodrivmedel och vätgas. 

- En seriös satsning, som tillsammans med den återställningsbudget som EU lanserar i veckan kan göra en skillnad, kommenterar Jakob Lagercrantz, VD på 2030-sekretariatet. Svensk industri har efterfrågat detta länge, och nu ligger bollen hos dem. De kommer att svara, och då går vi från ord till handling. 

Regeringen har innan budgeten presenteras nästa vecka gett förhandsinformation kring det mesta kring klimatomställningen. Reduktionsplikten fortsätter med oförminskad styrka, bonus-malus skärps, konverteringspremie införs i budgeten, pengar till cykling och godstransporter på järnväg. De gröna kreditgarantierna är något nytt som underlättar i investering i klimatsmarta lösningar, och industriklivet justeras att omfatta biodrivmedel och vätgas.

Stöd till inhemsk biodrivmedelproduktion och teknikutveckling har saknats i Sverige, och lär vara ett välkommet incitament för en industri som ligger i global framkant.

- Men var är stöden till distansarbete, som vi lärt oss under corona? Bredbandet behöver byggas ut i hela landet om fler ska främjas att jobba mer på distans och här krävs miljarder, kommenterar Anna Lindén, 2030-sekretariatet. Cykelsatsningar är bra, men behöver även finnas med som öronmärkta medel i den kommande nationella planen för infrastrukturinvesteringar. Dessutom behöver vi snarast fatta beslut om reseavdraget, här finns flera miljarder att spara på fusk.

Budgetförstärkningen motsvarar det finansiella stöd i form av ökat ägande, lån och garantier som getts till krisande bolaget SAS.

- Det är bra att vi ser en satsning på klimatet, men nästa år är bara början. Vi förutsätter att denna och kommande regeringar nu lägger en plan som med utgångspunkt från årets budget fortsätter med motsvarande satsningar framöver, avslutar Lagercrantz. 

Ämnen

  • Miljö
  • Klimatfrågor
  • Energifrågor
  • Miljöpolitik
  • Infrastruktur, kommunikation

2030-sekretariatet bildades för att stötta den svenska omställningen av transportsektorn. Med över 60 partners arbetar vi brett med alla delar av transportsektorns omställning, från biodrivmedel till fordon till vårt resande.

Presskontakt

Jakob Lagercrantz

Jakob Lagercrantz

Presskontakt VD 0708-17 38 08
Maria Stenström

Maria Stenström

Presskontakt Beteende och mobilitetsansvarig Hela Sverige 0734441548