Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt ökning av nya bilars utsläpp i EU - för tredje året i rad. Hot mot miljöomställningen

Utsläppen från nya fordon i EU med Storbritannien och Norge ökar för tredje året i rad enligt färsk statistik från EUs Europeiska Miljöbyrån (EEA). Trots att statistik från elbilslandet Norge nu räknas in. 

I Norge var utsläppen från nya bilar i genomsnitt just under 60 gram koldioxid per kilometer. Europasnittet ligger på hela 122 gram koldioxid per kilometer, i Sverige var snittet aningen lägre med 120 gram. 

Det finns två viktiga orsaker till ökningen. Dels har andelen energieffektivare dieselfordon minskat och är nu endast 31 procent av försäljningen. Efter Dieselgate har dieselmotorernas utsläpp justerats till mer rättvisande emissionsvärden. En annan viktig anledning är att vi köper allt större bilar. SUV:ar står nu för hela 38 procent av bilköpen, för tio år sedan var andelen bara 7 procent. 

-Utvecklingen går åt fel håll, på detta sätt klarar vi inte miljömålen för transportsektorn, kommenterar Jakob Lagercrantz, VD på 2030-sekretariatet. Vi konsumenter måste ta ansvar genom att lägga om våra köpmönster, och bilindustrin måste lyfta fram de miljösmartare mindre bilmodellerna. 

Den europeiska statistiken tar inte hänsyn till biodrivmedel. Genom ökad inblandning av biodrivmedel, biogas, eller fordon för vätgas eller el minskar utsläppen snabbt. I Sverige, där vi har en hög andel biodrivmedel, minskade utsläppen med 2 procent 2019, trots större och mindre energieffektiva fordon. 

-Det visar vikten av att satsa på en bred palett av lösningar, fortsätter Lagercrantz. Flytande och gasformiga biodrivmedel och el är en mycket viktig väg för att minska utsläppen, men sedan är vårt beteende nyckeln. Corona pandemin har tvingat oss vänja oss vid digitala möten. Låt oss ta med oss de goda erfarenheterna i omställningen. 

 I Sverige var biobränsleandelen 23 procent 2019, och andelen laddbara fordon av nybilsköp var 11,4 procent.

Ämnen

Kategorier


2030-sekretariatet bildades för att stötta den svenska omställningen av transportsektorn. Med över 60 partners arbetar vi brett med alla delar av transportsektorns omställning, från biodrivmedel till fordon till vårt resande.

Presskontakt

Maria Stenström

Maria Stenström

Presskontakt Beteende och mobilitetsansvarig Hela Sverige 0734441548
Agnes Bondelid

Agnes Bondelid

Presskontakt Kommunikationsstrateg +46707343878
Mattias Goldmann

Mattias Goldmann

Presskontakt vd

Vi arbetar med omställningen av transportsektorn

2030-sekretariatet bildades för att stötta den svenska omställningen av transportsektorn. Med över 60 partners arbetar vi brett med alla delar av transportsektorns omställning, från biodrivmedel till fordon till vårt resande.

2030-sekretariatet
Bryngeskogsvägen 49
441 96 Alingsås
Sweden