Pressmeddelande -

Kvdbil ny partner i 2030-sekretariatet

Samarbetet med 2030-sekretariatet är en del i Kvdbils arbete för att bidra till ett mer hållbart samhälle. 2030-sekretariatet ser Kvdbil som en viktig aktör som kan spela en viktig roll i miljöutvecklingen av fordon och hur vi använder våra fordon.

Kvdbil, som grundades 1991, arbetar med förmedling av begagnade bilar och har nyligen tagit initiativet till bilberget.se – ett samarbetsforum för bilbranschen i syfte att minska den svenska fordonsflottans klimatpåverkan.

- Vi har ett växande bilberg i Sverige och något måste göras. Antalet bilar och mil de rullar ökar för varje år, samtidigt som vi ser att medelåldern på bilarna blir allt högre. Elektrifiering och hybridteknik är en del av lösningen, men vi måste också se till det faktum att majoriteten av våra bilar idag drivs av fossildrivna bränslen, och hitta andra hållbara lösningar för vår klimatomställning, säger Lars Nykvist, VD på Kvdbil och fortsätter:

- Vi ser 2030-sekreteriatet som en naturlig partner för oss i vårt fortsatta arbete för att minska den svenska bilflottans klimatpåverkan, vilket är en del mot målet om en fossiloberoende fordonsflotta.

2030-sekretariatet har nu ett sextiotal partners inom Bilen, Bränslet och Beteendet, därtill en referensgrupp där alla de sju riksdagspartier som står bakom transportsektorns klimatmål till år 2030 ingår.

- I arbetet med att ställa om till hållbara och klimatsmarta transporter behöver vi se konkreta initiativ från företag eller grupper av företag som gör nytta för klimatet och underlättar för enskilda medborgare, säger Jakob Lagercrantz, VD på 2030-sekretariatet. Kvdbil har spännande planer, och kommer att vara en viktig aktör i detta arbete.

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, 0708-17 38 08. Jakob.Lagercrantz@2030sekretariatet.se
Jessica Jegermalm, PR- och informationsansvarig på Kvdbil, 0700-898889, jessica.jegermalm@kvdbil.se

Relaterade länkar

Ämnen

  • Klimatfrågor
  • Partnerskap, samarbeten
  • Miljöteknik, återvinning

2030-sekretariatet bildades för att stötta den svenska omställningen av transportsektorn. Med över 60 partners arbetar vi brett med alla delar av transportsektorns omställning, från biodrivmedel till fordon till vårt resande.

Presskontakt

Jakob Lagercrantz

Jakob Lagercrantz

Presskontakt VD 0708-17 38 08