Gå direkt till innehåll
Premiär i dag för Djurens Vårdguide! I dag den 21 juni startar Djurens Vårdguide under ledning av VD Max Adler, här flankerad av sina hundar Strauss och Alice. Foto: Særún Hrafnkelsdóttir Norén
Premiär i dag för Djurens Vårdguide! I dag den 21 juni startar Djurens Vårdguide under ledning av VD Max Adler, här flankerad av sina hundar Strauss och Alice. Foto: Særún Hrafnkelsdóttir Norén

Nyhet -

SAK & LIV: 2288 DJURENS VÅRDGUIDE LANSERAD I DAG AV TRE FÖRSÄKRINGSBOLAG

I dag på morgonen lanserades ”2288 Djurens Vårdguide”, en ny tjänst som hjälper djurägare att hitta rätt när ett djur mår dåligt. Bakom rådgivningstjänsten står FirstVet i samarbete med tre försäkringsbolag — Sveland, Moderna och Folksam.

Djurens Vårdguide beskrivs som en trygg guide som hjälper djurägare att hjälpa sitt djur. Bolagets motto är: ”Rätt vård, rätt tid, rätt pris”. Idén är att vara en första kontaktpunkt i vårdkedjan som kan vägleda djurägare till rätt vård. Namnet 2288 syftar på rådgivningsnumret för vårdfrågor 1177, där 2288 hoppas kunna få samma roll för djurvård som 1177 har för humanvård.

— Genom oberoende rådgivning via telefon ser vi till att du snabbt kommer i kontakt med rätt vård så tidigt som möjligt. Vi vet att olika veterinärkliniker har olika specialistområden och förutsättningar. På 2288 jämför och listar vi därför kliniker utifrån deras kompetens, resurser, geografiska läge och pris – allt för att du ska hitta den bästa tänkbara vårdgivaren för just dig och ditt djurs aktuella behov, heter det bland annat på hemsidan i informationen om lanseringen.

2288 kommer bland annat att jämföra olika veterinärmottagningar och ge råd om vart en djurägare bäst kan vända sig vid behov. Tjänsten ska också kunna ge svar på frågor som inte är direkt vårdrelaterade, exempelvis ”Vad behöver jag tänka på om jag ska resa med min hund?” eller ”Hur går jag tillväga för att chippa min katt?”.

Till skillnad från digitala veterinärtjänster — som FirstVet — är det legitimerade djursjukskötare och djurvårdare som bemannar tjänsten, inte veterinärer.

— När du ringer till oss får du tala med en legitimerad djursjukskötare eller djurvårdare, som med djurets bästa i åtanke hjälper dig att avgöra vilken hjälp ditt djur behöver. Så att du hamnar rätt direkt, heter det i beskrivningen av tjänsten.

VD för bolaget bakom tjänsten är Max Adler som tidigare har varit ägare och VD för Stockholms Djurklinik. Tjänsten ägs av den digitala veterinärrådgivningstjänsten FirstVet. I styrelsen för 2288 AB sitter i dag Per Victor som är arbetande styrelseordförande i FirstVet och David Prien som är VD för FirstVet. August von Sydow, ansvarig för partnerskapsverksamheten vid Firstvet, är styrelsesuppleant.

Sak & Liv har intervjuat Max Adler inför starten. Han säger till Sak & Liv att han hoppas att 2288 ska kunna fungera som en länk som gör att samarbetet fungerar smidigare mellan de olika parter som i dag är involverade i djurvården.

— Vi hoppas kunna vara faktor som göra djurvården mer transparent och ökar förtroendet mellan de olika parterna: Kunder, kliniker och försäkringsbolag. Vår trovärdighet bygger på vårt oberoende, därför har vi ett förtroenderåd där vi bjudit in SVF, Sverak och Svensk Djursjukvård.

Hur känns det inför starten?

— Det känns bra, stabilt och nervöst. Det är jättemycket att göra — och väldigt kul att vi nu har kommit så långt som vi har gjort. Det är en resa som började för två år sedan och vi hoppas givetvis att allt kommer att fungera som det är tänkt. Men i dag vet vi inte hur många som kommer att höra av sig. Har vi rätt bemanning? Vad kommer folk att fråga om? Vi har försökt förbereda oss så gott det går meds statistik och undersökningar, men innan vi har kört igång handlar det egentligen bara om gissningar.

Vad skulle du säga att poängen är med att starta en separat djurrådgivningstjänst, istället för att exempelvis utveckla den befintliga tjänsten FirstVet?

— Jag tror egentligen att det är ett ganska lokalt behov vi har i Sverige. Vi har förmodligen kommit längst i Europa när det gäller humaniseringen av djuren, det vill säga att vi ser dem som en del av familjen. Nu behövs en bredare rådgivningstjänst som är trovärdig och oberoende, bland annat eftersom vi behöver ändra ett flöde. I vårt uppdrag ligger att inte överutnyttja och felutnyttja kompetens, exempelvis är det inte nödvändigt att vända sig till en veterinär för att svara på alla typer av frågor kring djur.

— I dag behöver vi avlasta veterinärer. Man ska se det som att vi kan erbjuda en guidning till den djungel som är därute, och ingen fråga är för dum för oss att svara på. Vi kan inte alltid lösa ditt fall, men vi kan hjälpa dig med erfarenhet och systemstöd att hitta den hjälp du behöver.

Vad kan du berätta om samarbetet med de försäkringsbolag som ni har avtal med?

— Jag tror att det är viktigt att alla våra samarbeten med försäkringsbolag ska vara unika. Alla försäkringsbolag måste kunna ha sitt kunderbjudande och sin unika kundresa — även inom 2288. Det kommer att se lite olika ut beroende på bolag, exempelvis när man hänvisas till 2288 och när hänvisas man till veterinärrådgivning?

— Till en början var idén att vi också skulle ha med försäkringsbolagen som ägare, men vi har insett att det kan vara svårt med hänsyn till konkurrenslagstiftning. Därför är till att börja med 2288 ägt av FirstVet som har initierat projektet tillsammans med mig. Men både vi och FirstVet är öppna för att ta in externa ägare — som försäkringsbolagen — om det visar sig att det går att ordna i linje med konkurrenslagstiftningen.

Ett av de projekt som 2288 har arbetat mycket med inför starten är kartläggningen av Sveriges samtliga djurkliniker.

— Vi har som mål att ha den bästa kliniklistningen i Sverige. I första hand baseras den på FirstVets kartläggning och det vi nu gör är att ta in ännu mer information — bland annat i samarbete med försäkringsbolagen som kan berätta hur skaderegleringen har fungerat. Vi kommer att vara så transparenta som möjligt, även i förhållande till klinikerna. Förutom kundupplevelsen kommer vi att lyfta in en prisjämförelse. Jämförelser av pris är en väldigt svår fråga och flera av de försök som har gjorts har inte fallit väl ut beroende på att alla djur är unika och alla kliniker tar betalt på olika sätt. Det vi har gjort är att, med hjälp av veterinärer, ta fram tolv fasta jämförelsecase med en viss typ av skada som behandlas enligt en viss metodik. På så vis kommer vi att kunna berätta att klinik A i snitt är 10 procent billigare än klinik B på våra definierade jämförelsecase. Dessutom kan vi dubbelkolla den informationen mot försäkringsbolagens skadereglering.

Hur stora hoppas ni på att bli?

— Vi hoppas på att hantera ungefär en kvarts miljon ärenden under nästa år och kanske en halv miljon inom tre år. Jag hoppas och tror att vi kommer att bli en betydande del av djurvården i Sverige och fungera som en gemensam röst för försäkringsbolagen i debatten kring sådant som kostnader och djurvård. Vart är djurvården på väg egentligen? Vi initierar gärna en diskussion om vilka rättigheter och skyldigheter mot djuren vi har som djurägare. Sätts åtgärder in utifrån ägarens intresse eller utifrån djurens intresse? Den första frågan man bör ställa sig är om en åtgärd är värd att genomföra för djurets skull.

Hur tänker ni i ett internationellt perspektiv — finns det möjlighet för 2288 att växa även i andra länder?

— Vi har redan fått förfrågningar från andra länder, och det är väl ganska naturligt mot bakgrund av att flera av våra samarbetspartners har verksamhet även i andra länder. Men man måste vara medveten om att det i dag ser väldigt olika ut på olika marknader. Därför måste 2288:s erbjudande också se olika ut i olika länder, framöver. Det är för tidigt att säga vad som hände framöver. Vi för redan diskussioner i andra länder, men vi kommer att vänta med att lansera oss internationellt tills vi har fått ordentlig erfarenhet av hur det är att arbeta i Sverige, säger Max Adler till Sak & Liv.

21 juni, 2021
Gunnar Loxdal

Relaterade länkar

Taggar

Presskontakt

Max Adler

Max Adler

Presskontakt VD 070-7222960
Michaela Rosengren

Michaela Rosengren

Presskontakt Kommunikationsansvarig 073-5335544

Relaterade nyheter

Välkommen till 2288 Boka Veterinär AB!

2288 är en oberoende och enhetlig rådgivningstjänst för djurägare.

2288 Boka Veterinär AB
Strandvägen 47 5 tr
114 56 Stockholm
Sverige