Pressmeddelande -

24 Mobile Advertising Solutions - Nu ett steg närmare en börsintroduktion

24MAS är ett Medie- och IT-företag som specialiserat sig inom reklamfinansierade tjänster för mobilkunder. Efter en lång tids framgångsrik verksamhet - obelånat och med goda vinstmarginaler - planerar företaget för kommersialisering på ny nivå.

Koncernens pågående ägarspridning har genererat starkt intresse hos svenska och internationella investerare trots volatila aktiemarknadsförhållanden. Godkänt prospekt kan beställas på på www.emissionsportalen.se och www.aktieinvest.se.

24MAS har under sina tio år successivt utökat sina tjänster från att erbjuda traditionell datalagring och IT-lösningar till att utveckla tekniska medieplattformar med kringtjänster för att paketera reklam till applikationer. Detta skedde i samband med att 24 Solutions blev uppköpt av Mobile Advertising Solutions under hösten 2009.

24MAS erbjuder inom området mobil annonsering affärslösningar som riktas mot mobiloperatörer globalt. Tjänsteutbudet omfattar allt från paketlösningar för mobilreklam till datalagring och administration. Företaget arbetar även med traditionella medieföretag genom att erbjuda dem en mobilkanal för distribuering av annonsbudskap via reklamfinansierade applikationer och innehållstjänster.

Inom området Solutions, IT-lösningar, erbjuds konsulttjänster för kundspecifika behov och utmaningar. Skräddarsydda lösningar skapas, baserade på specifika krav som tillgänglighet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Företaget har den breda expertisen och marknadsinsikt som krävs för att kunna skapa de mest uppdaterade applikationsportalerna, för att uppnå optimalt dataskydd samt för att skapa interaktion mellan olika lagringsfunktioner. Ett talande exempel är att man varit ett DI Gasell företag.

För affärsområdet Hosting kommer fokus att fortsätta att vara systemhantering och övervakning. Tjänsterna inkluderar datalagring, skydd och hantering av kundinformation med stora datamängder samt applikationer. Affärskritiska system hanteras och görs lättillgängliga för användare, samtidigt som de lagras och distribueras enligt strikta säkerhetsstandarder - allt enligt uppdragsgivarnas specifikationer och behov.

- Vi är väldigt stolta över utvecklingen i 24MAS under de senaste åren. Idag är 24MAS ett fokuserat bolag som uppvisar stark tillväxt och som är en av de lönsammaste och snabbast växande aktörerna inom våra affärsområden - Mobilannonsering, IT-lösningar och Datalagring. Vi är nöjda över att bolaget nu är ett steg närmare en börsintroduktion, säger Tero Turunen, VD 24MAS.

Förutom en djup branschkunskap, som är A och O för att kunna bygga konkurrenskraftiga reklamfinansierade lösningar, så kan företaget visa upp positiva affärsresultat sedan sin start. Ständig tillväxt och en god vinstmarginal betyder att man inte behöver låna medel för att expandera till nya marknader. Med en erfaren ledning, välanpassade produkter för annonsering och applikationer samt avancerade teknik är 24MAS redo att expandera i Sydostasien och Latinamerikanska - regioner där produkterna överensstämmer med marknadens behov.

24MAS-gruppen har huvudkontor i Stockholm, Sverige och finns också representerade med utvecklings- och/eller försäljningskontor i Singapore, Kuala Lumpur, London och Helsingfors.


För mer information om företaget kontakta:
Tero Turunen, VD, 24 Mobile Advertising Solutions
Leif Fågelstedt, Styrelseledamot,  24 Mobile Advertising Solutions

De kan båda nås på e-mail: förnamn.efternamn@24mas.com

Ämnen

  • Marknad, börs

Om 24MAS:
24 Mobile Advertising Solutions AB är ett företag med verksamhet inom medie- och IT-industrin med inriktning på annonseringslösningar för mobiltelefoner. 24MAS har utökat sina tjänster från att erbjuda traditionell datalagring och IT-lösningar till att utveckla tekniska plattformar med kringtjänster för att paketera reklam till mobilt innehåll. För mer information besök http://www.24mas.com.