Pressmeddelande -

24Storage säkrar 100 miljoner kronor i ny investerarrunda

2016-02-03

Pressmeddelande

24Storage säkrar 100 miljoner kronor i ny investerarrunda

Self Storage-företaget 24Storage har genomfört en ny investerarrunda och säkrat en kapitalanskaffning på totalt 100 miljoner kronor från fyra investerare. Bolaget har tidigare säkrat 57 miljoner kronor i riskkapital vid starten 2015.

Nya investerare i 24Storage är bröderna Ulf & Bo Eklöf, grundare av Stadium, Carl Rosvall, grundare av Protect Data, samt Fabian Hielte, Ernström & C:o, som står för den enskilt största delen av nyinvesteringen. Finansmannen Staffan Persson, sedan tidigare ägare i 24Storage, är den fjärde investeraren.

– Kapitalanskaffningen ger oss ytterligare styrka i vår pågående expansion, säger Michael Fogelberg, grundare och VD för 24Storage. Jag är väldigt glad att vi har fått fler ägare med så hög kompetens och entreprenöriellt kunnande. Mycket välkommet är också Staffan Perssons utökade engagemang i 24Storage.

De fyra största ägarna i 24Storage blir därmed grundaren Michael Fogelberg med familj, Staffan Persson, familjen Tilander (Realm AB) med Fredrik Tilander, tillika styrelseordförande i 24Storage, samt Ernström & Co.

– Den finansiering vi nu säkrat ger oss flexibilitet och handlingsfrihet att möta en ständigt stigande efterfrågan på hyra-själv-förråd. Nästa expansionsmål är etablerandet av ett tjugotal nya anläggningar i och omkring Stockholm, och fortsatt utbyggnad i andra delar av landet, avslutar Fogelberg.

För vidare information kontakta Michael Fogelberg, CEO, Mobil 070-658 77 75 eller michael@24storage.com.

Ämnen

  • Livsstil, mode, fritid

Kategorier

  • 24storage

24Storage AB erbjuder förråd för uthyrning till både privatpersoner och företag i Göteborgs- och Stockholmregionen och avser att även expandera utanför Sverige. 24Storages affärsidé bygger på mindre anläggningar än genomsnittet, högre grad av automatisering och lokalisering närmare kunden. För ytterligare information; http://24storage.com/