Pressmeddelande -

4C Strategies stödjer UNDP:s riskhantering

FN:s utvecklingsprogram (UNDP) har anlitat 4C Strategies för att utarbeta ett ramverk för resiliens- och riskhantering. Ramverket kommer att utgöra ett stöd för organisationen i arbetet med att uppnå de strategiska mål som fastslagits för 2014-2017.

Uppdraget innebär bland annat att i nära samarbete med UNDP utveckla en riskhanteringspolicy med tillhörande instruktioner och planer. Målet är att stärka UNDPs förmåga att på ett proaktivt, enhetligt och organisationsövergripande sätt identifiera, analysera, värdera, prioritera och kontrollera risker.

”Vi känner oss hedrade att få arbeta tillsammans med UNDP – en organisation som har verksamheter i fler än 160 länder, som hjälper nationer att förebygga kriser och som verkar för att förbättra livskvaliteten för miljontals människor. Detta ligger också i linje med 4C Strategies målsättning – att bidra till en säkrare miljö för människor och organisationer”, säger Magnus Bergqvist, VD på 4C Strategies.

Kontaktperson

Anders Södergren

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • risk management
  • riskhantering

Om 4C Strategies

4C Strategies är en internationell och ledande leverantör av lösningar för effektiv riskhantering. Vi erbjuder våra klienter i den offentliga och privata sektorn konsulttjänster och mjukvaror för att skapa, bygga och upprätthålla en god organisatorisk förmåga inom risk-, kontinuitet- och krishantering.