Pressmeddelande -

ALFOMBRA ROJA, konsulter inom affärer/ besök/events förvärvas till 100% av Maribel Álvarez.

ALFOMBRA ROJA, konsulter inom affärer/ besök/events förvärvas till 100% av Maribel Álvarez. De båda grundarna av Alfombra Roja, Ann-Marie Näslund och Maribel Alvarez har idag enats om att låta verksamheten övergå i Maribel Álvarez ägo. Verksamheten startades för knappt fem år sedan och har sedan dess tagit emot en stor mängd delegationer och grupper på studiebesök från Spanien, arrangerat events samt hjälpt spanska företag in på den nordiska marknaden.

”Alfombra Roja” är spanska för ”röda mattan” och symboliserar alla de förberedelser som görs innan gästerna/besökarna kommer. Namnet är valt med anledning av att de prioriterade kundgrupperna är spansktalande. Ann-Marie Näslund övergår till annan verksamhet i företaget Amistar som marknadskonsult och projektledare. ”Det har varit en oerhört spännande och stimulerande tid att bygga upp Alfombra Roja", säger Ann-Marie Näslund. "Jag känner mig mycket nöjd och väljer nu att lämna över verksamheten till min kollega.”

För mer information, vänligen kontakta:
Maribel Álvarez
maribel.alvarez@alfombraroja.se
+46 735 07 47 44

Ann-Marie Näslund
ann-marie.naslund@amistar.se
www.amistar.se
+46 709 96 86 22

Ämnen

  • Evenemang

Regioner

  • Stockholm

Alfombra Roja förenar rollerna som affärskonsult, DMC
(destination management consultant) och eventbyrå.

”Alfombra Roja” är spanska och betyder ”Röda Mattan” och är en symbol
för alla de förberedelser som görs.

Vi erbjuder affärstjänster, besökarservice i Sverige och
studieresor till Spanien, arrangemang av events.

Relaterat innehåll