Gå direkt till innehåll
Veronica Wiren, HR-direktör, Capgemini Nordics
Veronica Wiren, HR-direktör, Capgemini Nordics

Pressmeddelande -

Anställda flyr arbetsplatser där den digitala utvecklingen stagnerar

Mer än hälften av svenska talanger inom digitalisering kan tänka sig att byta jobb ifall deras kompetens riskerar att stagnera. Samtidigt uttrycker fem av tio svenska företag oro över att anställda som får kompetensutveckling inom digitalisering ska lämna företaget efter utbildningen. Detta visar rapporten ”The Digital Talent Gap” som tagits fram av Capgemini i samarbete med LinkedIn.

Många anställda är oroliga över att deras kompetens inom digitalisering antingen redan är irrelevant eller i färd med att bli det, enligt rapporten. Totalt svarar nästan var tredje (29%) av de tillfrågade att de kommer vara professionellt förlegade inom ett till två år. Bland de yngre är pessimismen ännu större, nästan hälften (47%) av Generation Y och Z-anställda i åldrarna 18 – 36 år tror att deras nuvarande kompetens kommer vara utdaterad under de närmaste fyra till fem åren.

Rädsla för att ha föråldrade färdigheter, i kombination med liten tro på företagets förmåga till digital utveckling, kan leda till att anställda lämnar organisationen. Mer än hälften av de med kompetens inom digitalisering (55%) kan tänka sig att byta jobb om de upplever att deras digitala färdigheter stagnerar där de är. Nästan hälften (47%) säger att de sannolikt skulle lockas av företag som erbjuder bättre kompetensutveckling.

”Verksamheter och chefer står inför en enorm utmaning när det gäller att bygga och utveckla kompetens inom digitalisering. Det digitala kompetensgapet kommer antagligen att öka framöver, vilket innebär att chefer måste vara på tårna och vara redo att anpassa sig själv och organisationen för att behålla nyckelkompetens. En bra utgångspunkt är att ha en bra plan för kompetenshöjning och göra den tydlig för medarbetarna”, säger Veronica Wiren, Nordisk HR-direktör för Capgemini.

Samtidigt uttrycker företagen oro för att förlora anställda med kompetens inom digitalisering. Över hälften av arbetsgivarna (51%) är rädda att anställda ska lämna sina jobb efter att ha genomgått vidareutbildning och hälften säger att det bara är ett fåtal av de anställda som faktiskt utnyttjar den digitala utbildningen som erbjuds.

Många anställda upplever dock att interna utbildningar inte är särskilt effektiva. Mer än hälften av de digitalt kompetenta respondenterna säger att de interna kurserna inte varit till någon nytta eller att de helt enkelt inte fått avsatt någon tid eller möjlighet att delta. Nästan hälften (45%) av de svenska respondenterna beskriver företagets utbildningar som "värdelösa och tråkiga", och det ser ungefär lika illa ut globalt.

Istället tar de medarbetarna med digitaliseringskompetens i större utsträckning själva initiativ till att utbilda sig utöver det som arbetsgivaren erbjuder. På frågan ”har du investerat i att själv utveckla din kompetens inom digitalisering” svarar 68% av de svenska respondenterna ja, medan genomsnittet globalt ligger på 58%.

”Det är positivt att man tar eget ansvar för att vidareutbilda sig, men i huvudsak ska det ändå ligga på arbetsgivaren att erbjuda en arbetsplats där medarbetare har möjlighet att utvecklas. Och det är klokt ur ett ledningsperspektiv då det ger dig chans att säkerställa att man kompetensutvecklar inom prioriterade områden. På Capgemini satsar vi mycket på kompetensutveckling inom just digitalisering. Exempelvis har vi en Digital Learning Experience, där man har utbyte av andra medarbetare från olika delar av världen. Vi har såväl online som klassrumsbaserade kurser på vårt utbildningscenter i Paris”, säger Veronica Wiren, Nordisk HR-direktör för Capgemini. 

Samtliga företag som deltar i undersökningen bekräftar att gapet mellan tillgång och efterfrågan på medarbetare med digital expertis ökar. Mer än hälften (54%) av företagen säger att bristen på kompetens inom digitalisering gör dem mindre konkurrenskraftiga.

De fem mest efterfrågade kompetenserna inom digitalisering på svenska företag

Kunskap om ”molnet” (50 %)

Cybersäkerhet (41 %)

Webbutveckling (39 %)

Apputveckling/design (39 %)

Användargränssnittsutveckling (39 %)

(xx %) = av svenska företag ser ett behov av ökad kompetens inom det området.

De mest efterfrågade digitala rollerna

Här är de tio digitala ansvarsområdena som kommer bli viktigast under de kommande åren:

Säkerhetsansvarig/Sekretesskonsult

Chief Digital Officer/Chief Digital Information Officer

Data Architect

Digital Projektledare

Dataingenjör

Chief Customer Officer

Personal Web Manager

Chief Internet of Things

Datavetenskapare

Om undersökningen

Capgemini samarbetade med LinkedIn i undersökningen som omfattade 753 anställda och 501 chefer på direktörsnivå på företag med rapporterad omsättning på mer än 500 miljoner dollar för 2016 och mer än 1000 anställda. Undersökningen ägde rum från juni till juli 2017 och omfattade nio länder - Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Nederländerna, Spanien, Sverige, Storbritannien samt USA och sju branscher - Fordon, bank, konsumentprodukter, försäkringar, detaljhandel, telekom och samhällsservice.

I denna rapport definieras digitalt kompetenta medarbetare som de som innehar någon av de hårda och mjuka digitala kompetenser och digitala jobbtitlar på den lista vilken LinkedIn och Capgemini anser representerar i stort sett all teknisk innovationsrelaterad verksamhet

Ladda ner rapporten här

Ämnen

Kategorier


Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult- och tekniktjänster och digital transformation ligger Capgemini i framkant av innovation för att bemöta sina kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med hjälp av sitt 50-åriga arv och gedigna branschspecifika kompetens gör Capgemini det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom en rad olika tjänster, från strategi till operation. Capgemini sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att teknikens affärsvärde kommer från och genom människor. Bolaget är multikulturellt med 200 000 anställda i över 40 länder. 2016 redovisade Capgemini globala intäkter på 12,5 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Presskontakt

Jonathan Stara

Jonathan Stara

Presskontakt Head of Communications / Kommunikationschef 076-545 40 14

Ledande inom konsult- och tekniktjänser, innovation och digital transformation

Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 350 000 medarbetare i över 50 länder. Med 55 års erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data, AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Koncernen rapporterade globala intäkter på 18 miljarder Euro för 2021.

Get the Future You Want | www.capgemini.com

Capgemini Sverige
Flemminggatan 18
112 26 Stockholm
Sverige