Gå direkt till innehåll
eGovernment Benchmark 2020
eGovernment Benchmark 2020

Pressmeddelande -

Europeisk e-förvaltningsrapport: Svensk digitalisering efter övriga Norden

Stockholm, 24 september 2020. För sjuttonde året i rad släpper Capgeminisin årliga rapport om e-förvaltning, 2020 eGovernment Benchmark på uppdrag av EU-kommissionen. Undersökningen omfattar fler än 10 000 webbplatser i 36 europeiska länder och visar att den offentliga sektorn i Europa utvecklas positivt när det gäller möjligheterna för medborgare och företag att nyttja digitala tjänster.

Rapporten visar att europeiska medborgare idag kan sköta sina myndighetskontakter digitalt för 70 % av de livshändelser som undersökts. Även tjänsternas tillgänglighet via mobil ökar snabbt. Idag fungerar 76 % (61 % 2018) av de undersökta webbsidorna bra via mobilen. Detta är ett område där Sverige sett en snabb förbättring. Sedan förra rapporten har mobilvänligheten för svenska myndighetstjänster ökat med 13 punkter. Idag är nära 91% av de undersökta tjänsterna i Sverige väl mobilanpassade.

Samtidigt som skillnaderna mellan länder minskar så går utvecklingen långsammare i Sverige än i övriga Europa. Även om Sverige fortsatt placerar sig över medel på nästan alla områden hamnar man sist bland de nordiska länderna när det gäller digitalisering i stort.

I årets jämförelsestudie har fyra livshändelser granskats; Driva företag, Flytta, Köpa och Äga bil samt Driva process för att fastställa och få betalt för en skuld som EU-medborgare. Sverige placerar sig över europa-snittet för de tre första områdena. Däremot visar rapporten att det finns brister för hur du som privatperson kan få en skuld fastställd och utmätt online i Sverige. Det finns även brister i vissa grundläggande förutsättningar som möjligheten att nyttja utländskt eID, elektroniska brevlådor och elektronisk autentisering av dokument och handlingar.

I årets rapport saknas goda exempel från Sverige bland de redovisade initiativ och förbättringar som lyfts fram från Europas olika länder. Till områden där Sverige halkar efter hör även automatisering och förifyllning av uppgifter i formulär och blanketter. Med ett ökat kundperspektiv och större samarbete mellan myndigheter kan processer för vanliga livshändelser förenklas för medborgarna.

Sverige ligger fortsatt bland de bästa när det gäller tillgången till digitala tjänster. Men försprånget minskar och utvecklingen går idag snabbare i stora delar av övriga Europa. I Sverige ser vi ett behov av ökad automation, ett bättre samarbete mellan myndigheter, en mer kundcentrerad utveckling och större användning av AI för att bättre knyta samman tjänster, minska krångel och mängden manuellt arbete i ärendeflödena,” säger Göran Uggla, ansvarig för offentlig sektor på Capgemini Invent i Sverige och Finland.

Hela rapporten finns att ladda ner och läsa här.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med 270 000 anställda i nästan 50 länder. 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.


Presskontakt

Jonathan Stara

Jonathan Stara

Presskontakt Head of Communications / Kommunikationschef 076-545 40 14

Ledande inom konsult- och tekniktjänser, innovation och digital transformation

Capgemini är världsledande när det gäller att hjälpa kunder att driva och utveckla sina verksamheter genom den potential och de möjligheter som skapas av teknik. Koncernen har som ledstjärna att med teknikens hjälp frigöra mänsklig energi som kan användas till att bygga en hållbar och inkluderande framtid. Organisationen präglas av mångfald och ansvar och har 350 000 medarbetare i över 50 länder. Med 55 års erfarenhet och djup branschexpertis är Capgemini en trygg partner som kan hantera hela bredden av kundernas affär, från strategi till drift, och alltid i takt med den senaste utvecklingen för innovationsområden som molnet, data, AI, uppkopplade enheter, mjukvara, digital ingenjörskonst och nya plattformar. Koncernen rapporterade globala intäkter på 18 miljarder Euro för 2021.

Get the Future You Want | www.capgemini.com

Capgemini Sverige
Flemminggatan 18
112 26 Stockholm
Sverige