Gå direkt till innehåll
Svenskar skeptiska till smarta städer visar global undersökning

Pressmeddelande -

Svenskar skeptiska till smarta städer visar global undersökning

En rapport från Capgemini Research Institute visar att svenskar är ovilliga att betala mer för smarta tjänster i sina städer. Samtidigt visar rapporten, “Street Smart: Putting the citizen at the center of Smart City initiatives,” att svenska städer ligger långt framme när det gäller planer och visioner för att erbjuda medborgare smarta tjänster. 31 procent av svenska beslutsfattare som tillfrågats i studien har redan sådana planer på plats. Det ska jämföras med den globala siffran 22 procent. Samtidigt som svenska beslutsfattare förbereder nya smarta tjänster så ligger medborgarnas vilja att betala i botten på den internationella listan som omfattar tio undersökta länder. Även om svenskar förväntar sig utveckling och bättre service genom smarta tjänster är det endast två av tio svenskar som kan tänka sig att betala extra för detta.

Endast 45 procent av svenskar tror att smart teknik kan ge positiva hållbarhetseffekter för staden, samtidigt som 42 procent ändå tror att samhällsservice kan förbättras genom denna typ av initiativ. Även dessa två värden ligger i botten i den internationella undersökningen där genomsnittet är 58 procent, respektive 57 procent för dessa två frågor.

Rapporten indikerar att det kan finnas anledning för svenska städer och kommuner att utveckla dialogen med sina medborgare och samarbeta med fler aktörer än vad de gör idag. Det finns skillnader mellan vad medborgare efterfrågar och vad som beslutsfattare ser som prioriterade områden för utveckling av smarta tjänster. I Sverige är det främst lösningar som underlättar trafik och transporter, effektiviserar användning av vatten och energi samt ökar trygghet och säkerhet, som medborgarna efterfrågar.

Svenska städer och kommuner måste kommunicera den smarta stadens fördelar på ett sådant sätt att medborgarna ser och uppskattar värdet av den.” säger Lars Kullberg, affärsområdeschef för offentlig sektor på Capgemini. ”Vi ser också att beslutsfattare inte alltid prioriterar utveckling inom de områden där medborgare upplever problem eller efterfrågar lösningar för att trivas bättre i sin stad.”

Den globala rapporten från Capgemini baseras på intervjuer med 10 000 medborgare och 300 beslutsfattare i 10 länder och 58 städer. Den visar vilka typer av smarta lösningar som medborgare efterfrågar samt vilken betydelse dessa lösningar har för att staden ska uppfattas som attraktiv. I rapporten säger i genomsnitt 40 procent av de tillfrågade medborgarna att de i framtiden kan komma att lämna staden de bor i på grund av ett antal upplevda frustrationer, inklusive digitala sådana. Studien visar också att medborgare som använder smarta samhällstjänster upplever en högre livskvalitet i staden, jämfört med de som inte använder smarta tjänster.

Nyckelresultat för Sverige:

  • Svenska beslutsfattare ligger i framkant när det gäller visioner och planer
  • Svenska medborgare vill ha tillgång till smarta tjänster, men vill inte betala extra för dessa
  • En smartare stad är bättre på att attrahera investeringar och högkvalificerad arbetskraft – säger 65 procent av de svenska beslutsfattarna och 53 procent av medborgarna.

För att läsa hela rapporten med rekommendationer, klicka här.

Metod

Studien som genomförts av Capgemini Research Institute är global och inkluderar intervjuer med fler än 10 000 invånare i 58 städer. Samtidigt har också fler än 300 beslutsfattare intervjuats. Totalt omfattar studien 10 länder, inklusive USA, UK, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Italien, Spanien, Sverige, Indien och Singapore.

Relaterade länkar

Ämnen


Om Capgemini

Som en global ledare inom konsult-, teknik- och ingenjörstjänster samt digital transformation ligger Capgemini i innovationens framkant. Vi möter därmed våra kunders behov inom molntjänster, digitalisering och plattformar. Med mer än 50 års erfarenhet och en gedigen branschspecifik kompetens gör vi det möjligt för organisationer att förverkliga sina affärsmål genom ett brett spann av tjänster, från strategiarbete till drift- och förvaltningsuppdrag. Vi sätter människorna i fokus och drivs framåt av övertygelsen att med teknik realiserad affärsnytta åstadkoms av människor. Capgemini är multikulturellt med 270 000 anställda i nästan 50 länder. 2019 omsatte Capgemini tillsammans med förvärvet Altran 17 miljarder euro.

Besök oss på www.capgemini.com. People matter, results count.

Om Capgemini Research Institute

Capgemini Research Institute är Capgeminis interna avdelning för data-drivna insikter. Institutet publicerar forskning kring effekterna av digital teknik på stora traditionella företag. Teamet utnyttjar ett globalt nätverk av experter från Capgemini och arbetar nära akademiska och tekniska partners. Institutet har forskningscenter i Indien, Storbritannien och USA. Capgemini Research Institute rankades nyligen som topp i världen för sin kvalitativa forskning och oberoende analyser.

Läs mer på: www.capgemini.com/research-institute/

Kontakter

Jonathan Stara

Jonathan Stara

Presskontakt Head of Communications / Kommunikationschef 076-545 40 14

Ledande inom konsult- och tekniktjänster, innovation och digital transformation

Capgemini är en global partner inom affärs- och tekniktransformation som hjälper organisationer att påskynda övergången till en digital och hållbar värld, och samtidigt gör skillnad för företag och samhälle. Det är en ansvarsfull och mångsidig organisation med 340 000 medarbetare i över 50 länder. Med ett starkt arv som sträcker sig över 55 år tillbaka har Capgemini sina kunders förtroende att hjälpa dem frigöra värdet av teknik för att tillgodose hela deras affärsbehov. Capgemini levererar helhetslösningar som utnyttjar styrkan från strategi och design till teknik. Allt drivet av en marknadsledande kapacitet inom AI, moln och data, kombinerat med en djup branschexpertis och ett ekosystem av partners. År 2023 rapporterade Capgemini Group globala intäkter på 22,5 miljarder euro.

Get The Future You Want | www.capgemini.com

Capgemini Sverige
Flemminggatan 18
112 26 Stockholm
Sverige