Pressmeddelande -

AnaMar Medical tar in 75 Mkr i ny finansiering


LinkMeds portföljbolag AnaMar Medical genomför en nyemission på 75 Mkr för att finansiera fortsatt utveckling av sina projekt inom kroniska ledsjukdomar. Medlen ska i ett första steg användas för att finansiera en fas I-studie av en läkemedelskandidat mot reumatism.

"Vi är glada över att ha säkrat 75 Mkr i ny finansiering i dagens finansiella klimat. Det är ett kvitto på att vår huvudägare delar vår tilltro till våra projekt. Med denna finansiering på plats tar vi steget in i klinik", säger AnaMars VD Owe Gårlin. "Först ut är en substans mot reumatism där vi kommer att lämna in en ansökan om fas I-studier i början av nästa år. Vårt nästa läkemedelsprojekt närmar sig också studier på människa."

Den läkemedelskandidat som nu förbereds för kliniska studier kallas AM240 MCR och är en oralt bioaktiv småmolekylär substans som i prekliniska studier visat sig dämpa inflammatorisk och destruktiv aktivitet i sjukdomsmodeller för reumatoid artrit (RA). Substansen har också visats ha effekt på smärta

Det andra projektet, AM260 TASS avser en substans som riktar sig mot ett receptorsystem som visats vara inblandat i immunomodulerande processer. Den huvudsakliga indikation som AnaMar utvecklar substansen för är behandling av reumatoid artrit. Det finns för närvarande inga läkemedel på marknaden som använder denna målreceptor för denna indikation, varför den representerar en unik möjlighet för AnaMar.

AnaMars fokus är att identifiera och behandla kroniska ledsjukdomar, framförallt reumatism. Bolaget startades 1998 för att kommersialisera forskning som bedrivits av professorerna Dick Heinegård och Tore Saxne vid Lunds Universitet. AnaMar har idag en bred portfölj som består av fem läkemedelsprojekt och tre biomarkörer, som stammar från akademiska institutioner och utvalda partners.

Medlen tillförs genom en nyemission som AnaMars huvudägare Koncentra Holding AB garanterar. LinkMed väljer att inte delta i denna nyemission. Samtliga aktieägare erbjuds dock att delta i nyemissionen. AnaMars största ägare är Koncentra Holding AB och LinkMed.

"Det är ytters glädjande att vårt äldsta portföljbolag nu i närmar sig kliniska tester på människor med sin första substans för behandling av RA. Det är tryggt att ha en stark ägare och medfinansiär i Koncentra som garanterar hela emissionen", säger LinkMeds VD Ingemar Lagerlöf.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Owe Gårlin, VD AnaMar Medical 031 732 41 42
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed 08 508 939 93

Se även www.anamar.com och www.linkmed.se

LinkMed driver tillsammans med innovatörer upp nya life science-företag. Genom att tillföra kompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav sju inom läkemedelsutveckling och bioteknik och fem inom medicinsk teknik. Största ägare är FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf. LinkMed är noterat på OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).

Ämnen

  • Kemikalieindustri