Pressmeddelande -

Likvor CELDA -systemet levereras till Finland

LinkMeds portföljbolag Likvor kommer att leverera ett Likvor CELDA®-system till Kuopio universitetssjukhus i Finland. Detta kommer att öka möjlighen att diagnostisera och behandla normaltryckshydrocefalus (NPH). Systemet kommer att installeras vid institutionen för neurokirurgi. Likvor CELDA®-systemet i Finland blir det första i landet och sjätte instrumentet som bolaget levererat.

Med Likvor CELDA®-systemet kommer Kupio Universitetssjukhus att kunna mäta dynamiken i patientens hjärnvätska (cerebrospinalvätska) som till exempel tryck och flöde i en kontrollerad och säker process. Likvor CELDA®-system har utvecklats för att underlätta ökad kunskap om och diagnos av normaltryckshydrocefalus (NPH) ett tillstånd som ofta förväxlas med demens.

Dold och feldiagnostiserad sjukdom
Normaltryckshydrocefalus (NPH) är en relativt okänd sjukdom som ofta av misstag diagnostiseras som demens. Detta beror på att symtomen med bland annat gångrubbningar, förvirring och inkontinens, liknar symtomen vid demens och att NPH liksom demens framför allt drabbar personer över 55 år.
Studier har visat att upp till 10 procent av demenspatienterna istället lider av NPH. Tillståndet benämns ofta som reversibel demens eller behandlingsbar demens.

Likvor CELDA® är det mest avancerade instrumentet för att bedöma flödet i cerebrospinalvätskan (CSF) som omger hjärna och ryggmärg.  Likvor CELDA® ökar möjligheterna till rätt diagnos och för patienter som lider av NPH att få rätt behandling med en shunt som normaliserar funktionerna i hjärnvätskan . En korrekt diagnos medför stora vinster för patienten och anhöriga.

Likvor CELDA® används med ett speciellt framtaget slangset, CELDA TOOLS ® som är en produkt för engångsbruk.

För mer information om Likvor och Likvor CELDA®-systemet, besök www.likvor.com


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Okee Williams, Portfolio Manager LinkMed, tel 070-600 5364 eller okee.williams@linkmed.se
Kjell Öberg, CEO LIKVOR: +46 70 640 14 92 eller kjell.oberg@likvor.com

För mer information om LinkMed besök www.linkmed.se


LinkMed har två verksamhetsområden, dels den affärsdrivande transplantationsverksamheten med två dotterbolag, dels en ventureportfölj med life science-företag. Venturebolagen, som alla är intressebolag, består av fyra bolag som är verksamma inom läkemedelsutveckling och bioteknik och sex bolag som verkar inom diagnostik och medicinteknik. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).

Ämnen

  • Kemikalieindustri