Pressmeddelande -

Ortovivas Distraktor CE-märkt


LinkMeds portföljbolag Ortoviva har fått sitt kirurgiska instrument Distraktor, som förbättrar och förenklar, insättningen av diskproteser i ryggraden, CE-märkt. Nu öppnas hela EU-marknaden för bolaget. LinkMed ägarandel i bolaget är 49 procent.
Det saknas idag riktigt bra lösningar och instrument som hjälper kirurgen att sätta in den konstgjorda diskprotesen på ett enkelt och exakt sätt utan komplikationer. Bristen på bra instrument begränsar urvalet av patienter och kirurger. Många människor dras med ryggproblem och lidande och vissa får till och med sin rygg stelopererad, kanske helt i onödan.

"Nu finns det ett enkelt medicinskt instrument tillgängligt som kommer att underlätta insättandet av diskinplantat och därmed öka förutsättningarna för att fler patienter kan komma att återvända till ett smärtfritt och normalt liv", säger Ortovivas VD Stan Mikulowski.

Ortovivas Distraktor är i korthet ett instrument som håller isär intill liggande kotor vid insättning av den artificiella disken.

"CE-märkningen visar att Ortoviva och Distraktorn klarar de högt uppsatta krav som ställs inom EU. Och vi noterar ett allt större intresse från specialister samt diskinplantattillverkare att börja använda instrumentet på en snabbt växande marknad. Innan årets slut kommer vi att gå in i klinik och planen är lämna in en FDA-ansökan om godkännande i USA i början av 2009 för Distraktorn", säger Stan Mikulowski.

Ortoviva utvecklar instrument för ryggradskirurgi som underlättar insättandet av artificiella diskar. Bolaget bildades i oktober 2006 av LinkMed och en grupp experter inom bio- material, ryggradskirurgi och medicintekniska produkter.

Så här fungerar Distraktor: http://www.ortoviva.com/media/Distraktor.wmv


För ytterligare information kontakta:
Stan Mikulowski, VD Ortoviva AB och VP Senior Venture Manager LinkMed
Tel: + 46 8 50 89 39 42

Se även www.ortoviva.com och www.linkmed.se

LinkMed driver tillsammans med innovatörer upp nya life science-företag. Genom att tillföra kompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav sju inom läkemedelsutveckling och bioteknik och fem inom medicinsk teknik. Största ägare är FastPartner, Koncentra Holding och grundaren Ingemar Lagerlöf. LinkMed är noterat på OMX Nordiska Börsen under Small Cap-bolag (ticker: LMED).

Ämnen

  • Kemikalieindustri