Pressmeddelande -

Positivt resultat för AnaMars fas I studie

LinkMeds portföljbolag AnaMar har avslutat sin fas I studie på AMAP102, en ny läkemedelskandidat för behandling av reumatism. Resultatet för fas I studien är positivt och bolaget planerar nu för fas II studien. Studien har genomförts i Storbritannien av Covance, som är en av världens ledande kontraktsforskningsföretag.

Fas I studien visade att läkemedelskandidaten AMAP102 är säker och tolereras väl av samt har farmakokinetiska egenskaper som gör det lämpligt att fortsätta utvecklingen till ett nytt läkemedel.

Efter den lyckade kliniska fas I studien förebereder nu bolaget fas II studien där man tittar på hur effektivt AMAP 102 är för att behandla reumatism. Den kliniska fas II studien är planerad att inledas under andra halvåret 2010.

AMAP102, som administreras oralt, fungerar genom att blockera och hämma produktionen av interleukin-6 (IL-6) och tumörnekrotiserande faktor-alfa (TNF-α), två viktiga cytokiner som är nära associerade med inflammatoriska sjukdomar såsom ledgångsreumatism. AMAP102 har också visat sig ha en positiv effekt på smärta. Ledgångsreumatism, reumatoid artrit (RA), drabbar cirka 21 miljoner människor globalt.

Läkemedel som blockerar cytokinerna IL-6 och TNF-α har visat sig vara en effektiv behandling av RA. IL-6 är en av de cytokiner som finns i stora mängder i både lederna och i blodet hos patienter med RA. Höga nivåer av IL-6 och IL-6 receptorn har hittats i serum hos patienter med RA och korrelerar med hög reumatisk aktivitet.

AnaMars fokus är att identifiera och behandla kroniska ledsjukdomar, framförallt reumatism. AnaMar har idag en bred portfölj som består av fem läkemedelsprojekt och tre biomarkörer, som har sitt ursprung från akademiska institutioner och utvalda partners.

LinkMeds ägarandel i AnaMar är 17 procent.

För ytterligare information:
Owe Gårlin, VD AnaMar Medical 031-7324142
Ingemar Lagerlöf, VD LinkMed AB 08 - 508 939 93

Se även www.anamar.com och www.linkmed.se.

LinkMed LinkMed utvecklar Life Science-företag tillsammans med innovatörer och andra finansiärer. Genom att tillföra managementkompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tretton bolag, varav fyra inom läkemedelsutveckling och bioteknik och nio inom diagnostik och medicinteknik. Största ägare är Mohammed Al Amoudi, FastPartner AB (publ), och Mannersons Fastighets AB. LinkMed är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under Small Cap-bolag (ticker: LMED).

Ämnen

  • Kemikalieindustri