Pressmeddelande -

Kommuniké från extra bolagsstämma

(Aktietorget: MOBS)

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid extra bolagsstämma i Mobispine AB (publ) den 25 november 2008.

* På stämman beslutades enhälligt att Martin Gemvik entledigas från sitt uppdrag som styrelseledamot då han meddelat att han önskar avgå samt att till ordinarie styrelseledamot nyvälja Håkan Jansson för att på så sätt vidhålla antalet styrelseledamöter. Övriga styrelseledamöter kvarstår.
* På stämman beslutades enhälligt att genomföra en företrädesemission enligt styrelsens förslag i punkt 8 i kallelsen som offentliggjordes den 11 november 2008.


För ytterligare information
Mobispine AB (publ)
Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm

Telefon: 08-519 702 30
Fax: 08-503 113 72
E-post: info@mobispine.com
Hemsida: www.mobispine.com

Dusyant Patel, VD
Telefon: 076-341 42 12Mobispine AB (MOBS) är ett svenskt Value Added Services (VAS) företag som levererar produkter och tjänster till operatörer och telefontillverkare. Produkterna inkluderar bl.a Desktop Messaging som ger användaren möjlighet att skicka meddelanden från sin PC till mobiltelefoner samt Mobispine RSS Reader för att enkelt konsumera nyheter och annat Internetinnehåll via i mobiltelefonen. Bolaget har idag ett 20-tal europeiska operatörer och ledande telefontillverkare som kunder och partners.

Ämnen

  • Sport