Pressmeddelande -

Mobispine: Delårsrapport för perioden 2008-07-01 till 2008-09-30

 

(Aktietorget: MOBS)

Sammanfattning av delårsrapport för andra kvartalet 2008
Koncernen
- Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet 2008 till 2 011 382 SEK.
- Resultat efter finansiella poster uppgick under tredje kvartalet 2008 till -2 371 495 SEK.
- Resultat per aktie* uppgick under tredje kvartalet 2008 till -0,03 SEK.
- Soliditeten uppgick per 2008-09-30 till 40,8 %.

Moderbolaget
- Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet 2008 till 1 282 499 SEK (40 189.
- Resultat efter finansiella poster uppgick under tredje kvartalet 2008 till -1 668 005 SEK
(-1 670 266).
- Resultat per aktie* uppgick under tredje kvartalet 2008 till -0,02 SEK (-0,02).
- Soliditeten uppgick per 2008-09-30 till 83,9 %. (91,0%)

* Beräknat på 80 211 000 aktier.

Väsentliga händelser under perioden

- I början av juli 2008 skrev Mobispine ett globalt distributionsavtal med OnMobile Global Ltd, som är Indiens största företag inom VAS (Value Added Services). OnMobile ska distribuera Mobispines tjänster och produkter gentemot Indien och hela Asiens växande mobilmarknad.
- Den 15 juli 2008 offentliggjorde Mobispine ett förvärv av NewsAlloy som är den första webbaserade feed-läsaren.
- Mobispine har skrivit ett avtal med Tele2 Sverige AB om att uppgradera Tele2s tjänst "SMS från datorn".
- Den 30 juli 2008 lägger Mobispine ett offentligt erbjudande till aktieägarna i MyScoop International AB (556695-8707) om förvärv av bolaget.
- I augusti 2008 tecknas ett avtal med O2 Irland om att uppgradera eSMS produkten för O2.
- I september ingår Mobispine avtal med Telenor om eSMS produkten för Telenor Sverige.
- I september 2008 ingår Mobispine globalt distributionsavtal med Acision som är en världsledande aktör inom mobila meddelandetjänster.
- I september 2008 slutförs integrationen med General Wireless Scandinavia AB

Väsentliga händelser efter periodens utgång
- Mobispine förvärvar (med stöd från Årsstämman 2008-06-03 om styrelsens bemyndigande för nyemission om högst 7 000 000 aktier) i Oktober 2008, ca 93% av MyScoop Scandinavia AB genom en apportemission om 5 826 572 nyemitterade aktier i Mobispine. MyScoop avnoteras från Aktietorget.
- Bolaget meddelar att Håkan Jansson med en bakgrund som bl.a CEO på Investor Growth Capital AB, och som CTO på Ericsson, kommer att väljas in i styrelsen vid nästa bolagsstämma.
- Mobispine lanserar nyhetsläsare på Apple Appstore
- Mobispine lanserar MMS funktion för iPhone
- På Extra Bolagsstämma 2008-11-25 beslutades om att Martin Gemvik avgår och Håkan Jansson tillträder som styrelseledarmot i bolagets styrelse. Stämman beslutade också att genomföra en företrädesemission som ger befintliga aktieägare rätt att för fyra (4) innehavda aktier skall ge rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen skall vara 0,28 kr per aktie.(Hela rapporten finns att läsa i bifogad pdf-fil)

Ämnen

  • Sport