Pressmeddelande -

Mobispine: Lönsamhet inom räckhåll

 

(Aktietorget: MOBS)

Styrelsen för Mobispine (MOBS) har beslutat att bolaget skall fokusera på lönsamhet och ökad försäljning under 2009. Bolaget gör bedömningen att ett positivt resultat kan uppvisas för Q2 2009, och helåret 2009.

För att uppnå detta, koncentreras försäljning på produkter som säljs på licensbasis, och produktutveckling på projekt som har en omedelbar efterfrågan av kund. Även produktutveckling som leder till ökat användande av våra produkter sålda på licensbasis prioriteras, för att på så vis öka licensintäkterna.
Bolaget jobbar samtidigt med ett flertal nya kundofferter som - om avtal kan träffas - förväntas leda till ökade intäkter och bidra positivt till bolagets resultat.

Bolaget är dock noga med att understryka att detta är den prognos vi gör i dagsläget och att ingen garanti lämnas för att den införlivas. Någon tidigare prognos för 2009 har ej gjorts.

"Mobispine kommer i fortsättningen bli tydligare med vårt lönsamhetsmål, strategi och ambitioner. Därför väljer vi nu att gå ut med en mer detaljerad prognos lönsamhetsprognos än vad vi tidigare gjort" säger Dusyant Patel, VD för Mobispine.


För ytterligare information
Mobispine AB (publ)
Alsnögatan 3, 116 41 Stockholm

Telefon: 08-519 702 30
Fax: 08-503 113 72
E-post: info@mobispine.com
Hemsida: www.mobispine.com

Dusyant Patel, VD
Telefon: 076-341 42 12Mobispine AB (MOBS) är ett svenskt Value Added Services (VAS) företag som levererar produkter och tjänster till operatörer och telefontillverkare. Produkterna inkluderar bl.a Desktop Messaging som ger användaren möjlighet att skicka meddelanden från sin PC till mobiltelefoner samt Mobispine RSS Reader för att enkelt konsumera nyheter och annat Internetinnehåll via i mobiltelefonen. Bolaget har idag ett 20-tal europeiska operatörer och ledande telefontillverkare som kunder och partners.

Ämnen

  • Marknad, börs