Pressmeddelande -

Ortovivas Distraktor CE-märkt

konstgjorda diskprotesen på ett enkelt och exakt sätt utan komplikationer. Bristen på bra
instrument begränsar urvalet av patienter och kirurger. Många människor dras med
ryggproblem och lidande och vissa får till och med sin rygg stelopererad, kanske helt i
onödan.
"Nu finns det ett enkelt medicinskt instrument tillgängligt som kommer att underlätta
insättandet av diskinplantat och därmed öka förutsättningarna för att fler patienter kan
komma att återvända till ett smärtfritt och normalt liv", säger Ortovivas VD Stan Mikulowski.
Ortovivas Distraktor är i korthet ett instrument som håller isär intill liggande kotor vid
insättning av den artificiella disken.
"CE-märkningen visar att Ortoviva och Distraktorn klarar de högt uppsatta krav som ställs
inom EU. Och vi noterar ett allt större intresse från specialister samt diskinplantattillverkare
att börja använda instrumentet på en snabbt växande marknad. Innan årets slut kommer att
vi att gå in i klinik och planen är lämna in en FDA-ansökan om godkännande i USA i början
av 2009 för Distraktorn", säger Stan Mikulowski.
För ytterligare information kontakta:
Stan Mikulowski, VD Ortoviva AB
Tel: + 46 8 50 89 39 42
Ortoviva utvecklar instrument för ryggradskirurgi som underlättar insättandet av artificiella diskar. Bolaget bildades
i oktober 2006 av LinkMed och en grupp experter inom bio- material, ryggradskirurgi och medicintekniska
produkter.
Så här fungerar Distraktor: http://www.ortoviva.com/media/Distraktor.wmv
LinkMed är noterat på Stockholmsbörsen och utvecklar tillsammans med innovatörer nya life science-företag.
Genom att tillföra kompetens och kapital har LinkMed skapat en portfölj med tolv bolag, varav sex inom
läkemedelsutveckling och bioteknik och sex inom medicinsk teknik.
För ytterligare information se: www.ortoviva.com och www.linkmed.se
Kort om CE
CE-märkningen intygar att produkten uppfyller de krav på säkerhet som ställs för att få marknadsföras på Europamarknaden.
Märkningen spelar en viktig roll för frihandeln och harmoniseringen av regler inom EU. Tack vare märkningen kan varorna
cirkulera fritt på den inre marknaden.

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kontakter