Pressmeddelande -

Delårsrapport januari - mars 2006

SYSteams EBITA resultat ökade med 56% • Nettoomsättningen ökade med 20,0% till 335,2 MSEK (279,4) • EBITA ökade till 18,8 MSEK (12,0) en ökning med 56,3% EBITA-marginalen uppgick till 5,6% (4,3%) • Rörelseresultatet förbättrades till 15,9 MSEK (9,5) • Resultatet efter finansiella poster förbättrades till 10,8 MSEK (10,0) • Periodens resultat efter skatt var oförändrad 7,0 MSEK (7,0) • Avkastning på eget kapital ökade till 14,6% (9,9%) • Resultatet per aktie (efter utspädning) var oförändrad och uppgick till 0,27 SEK (0,27) • Kassaflödet från rörelsen under det första kvartalet uppgick till 22,8 MSEK (11,8) Hela rapporten: http://wpy.observer.se/wpyfs/00/00/00/00/00/07/BD/DE/wkr0010.pdf

Ämnen

  • Ekonomi, finans