Pressmeddelande -

Flaggningsmeddelande

Vi har idag utdelat samtliga av oss ägda 298 698 aktier, motsvarande 9,99 % av samtliga aktier, i Jeeves Information Systems AB. Vi äger således inte längre några aktier i Jeeves Information Systems AB. Huskvarna den 30 maj 2006 SYSteam AB (publ) 556237-3877 Datorgatan 1 561 33 Huskvarna

Ämnen

  • Ekonomi, finans