Pressmeddelande -

SYSteam tar ytterligare steg in på Industrimarknaden i Norr- tecknar avtal med Olofsfors AB

SYSteam tecknar avtal med Olofsfors AB som arbetar med tillverkning och försäljning inom två områden; band för skogs- och entreprenadmaskiner, samt vägstål och skopstål. SYSteam ser affären som ett led i satsningen på region Norr. Den kompetens och bredd SYSteam kan erbjuda, möter även kraven från den industriella marknaden. Avtalet omfattar leverans av elektronsikt leverantörsfakturasystem, Baltzar. SYSteam kommer att ansvara för hela projektets genomförande som innehåller införande av detta samt integration mellan Baltzar och Movex. Driftstart av systemet skall ske i oktober månad. Systemet kommer att implementeras i Olofosforskoncernen och även i Olofsfors finska dotterbolag; Metsätyö OY. Genom det flerspråksstöd som finns i lösningen kan användarna i respektive land jobba i samma system med sitt eget modersmål som språk. ”Olofsfors jobbar hela tiden med att effektivisera sin verksamhet. Bakgrunden till projektet är behov av att effektivisera inköpsprocessen med hjälp av effektiv leverantörsfakturahantering. Vi har valt SYSteam som leverantör baserat på deras erfarenhet av liknande projekt samt att deras erbjudande mer än väl svarade mot våra krav. Vi värderar också den lokala förankringen som SYSteam har, mycket högt” säger Niklas Swanemar, Ekonomidirektör på Olofsfors AB. ”Affären betyder att SYSteam tar ytterligare mark på de industriella kunderna i Umeå-området. Denna affär i kombination med ett antal andra, innebär nyrekryteringar för Umeåbolaget. Tidigare avtal med ÅLÖ samt detta avtal med Olofsfors är mycket viktiga insteg på de största industrikunderna i regionen” säger Fredric Arvidsson, Regionchef SYSteam Norr. För mer information kontakta: Fredric Arvidsson, Regionchef, SYSteam Norr Tfn: +46 (0)90 567 12 Olofsfors AB arbetar med tillverkning och försäljning inom två olika affärsområden, skog och entreprenad. Skog - med band och slirskydd och entreprenad med slitstål till plogar och skopor samt tänder. Olofsfors traditioner går mer än 200 år tillbaka, till tiden då Europa industrialiserades och de värdefulla norrländska resurserna skulle brukas. Kvalitet gav redan då stolthet åt smederna och järnbruket i Olofsfors. Idag har Olofsfors AB helautomatiska produktionslinjer för tillverkning av vägstål och skopstål. De har även moderna elektriska ugnar, pressar och svetsautomater för att möta framtidens krav på effektiv produktion. Olofsfors har också utrustning för varmformning, stansning, bockning och härdning och framför allt har de en kunnig och erfaren personal. Olofsfors har tagit stora marknadsandelar på grund av sin kvalitetstillverkning av borlegerat härdat stål. Stålet har de egenskaper som våra kunder behöver. www.olofsfors.se SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden och har cirka 1 030 anställda

Ämnen

  • Företagande