Pressmeddelande -

SYSteam tecknar Nordens första affär på CATIA V6 med UNICO Consulting AB

UNICO väljer SYSteam som sin PLM-leverantör och tar klivet framåt med sitt PLM-utbildningskoncept. Investeringen i Dassault Systèmes PLM-plattform CATIA V5/V6 PLM Express medför stora marknadsfördelar och ett kvalificerat utbildnings-erbjudande från UNICO.
SYSteam, som levererar PLM-lösningen till UNICO, ser att UNICO med sin investering i Dassaults PLM Express plattform CATIA V5/CATIAV6 nu förstärker sitt erbjudande som utbildnings-leverantör.  – UNICO får, förutom sitt befintliga CATIA utbildningserbjudande, också goda förutsättningar att vidareutveckla sitt PLM-utbildningskoncept med den Enovialösning som finns i PLM Express erbjudandet. Med hjälp av CATIA V6 tar man också ett stort steg framåt för att nå ut på nya marknader säger Magnus Bramer försäljningschef, SYSteam Engineering partner AB.

”Vi ser SYSteam som en PLM-leverantör med långsiktig och strategisk närvaro på marknaden. Genom vår investering i CATIA V5/V6 PLM Express visar vi vår långsiktighet och vilja att investera i framtiden. Vi som kunskapsintensivt företag måste helt enkelt ligga i framkant och arbeta med det nya. Våra kunder förväntar sig det”, säger Stefan Pärsson VD UNICO Consulting AB.

”Vi är givetvis stolta och nöjda med att UNICO Consulting investerar i CATIA V6 som är nästa generation av Dassault's PLM-produkter. Det visar på att man som kunskapsföretag insett styrkorna med V6 och att man väljer SYSteam som sin PLM-leverantör”, säger Magnus Bramer, Försäljningschef SYSteam Engineering Partner.

SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet.

Vår bransch- och verksamhetskunskap i kombination med vårt djupa IT-kunnande gör att vi kan tillsammans med våra kunder kan genomföra IT-projekt som leder till hög affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 40 orter i Norden, har drygt 1 250 anställda och ägs av norska ErgoGroup.
Läs mer på www.systeam.se
UNICO Consulting AB är ett framgångsrikt företag inom CAD/PDM med en internationell förankring genom vår över 15-åriga närvaro på den tyska marknaden. Våra ingenjörer har erkänt hög kompetens och våra utbildningarna erbjuds på ett flertal språk, bl.a. svenska, engelska, tyska, finska och italienska.
Läs mer på www.unico-group.se
 
För mer information, kontakta:
Magnus Bramer,  Försäljningschef, SYSteam Engineering Partner AB
Tel:  0730-399504
Stefan Pärsson, Unico Consulting AB
Tel:0733-990526

Ämnen

  • Data, Telekom, IT