Pressmeddelande -

SYSteam utvecklar nästa generations vårdsystem tillsammans med 5 landsting

SYSteam har tecknat avtal med fem landsting avseende utveckling av nästa generations vårdsystem under pågående förvaltning av det nuvarande systemet. Det fyråriga avtalet är värt cirka 150 MSEK . Genom avtalet fördjupas samarbetet mellan SYSteam och landstingen ytterligare. De fem landstingen bildar tillsammans kundgruppen SUSSA, vilket står för StrategiUtveckling för SjukvårdsStödjande Applikationer. Gemensamt för gruppen är att man valt SYSteam Cross som bas för journalföring och vårdadministration. I SUSSA-Gruppen ingår Landstingen i Västernorrland, Västerbotten, Sörmland, Blekinge och Örebro. Affären innebär, förutom utveckling av systemet, även underhåll av befintligt vårdsystem. SYSteam Cross är ett av Nordens mest använda vårdstödjande system. Avtalet och det fortsatta samarbetet syftar till att säkerställa användning och nytta av de befintliga installationerna, samtidigt som det ger tillgång till modern och utvecklad teknik såväl som stöd för en effektivare vårdprocess. Den utveckling som nu sker av SYSteam Cross bidrar till att bättre kunna stödja vård av enskild patient (VEP) bl.a. med möjligheter till att hålla samma klinisk och administrativ information kring varje enskild patient, oberoende av tid och rum. Vården har många intressenter och dessa kravställare såsom ledning, verksamhet, patienter och anhöriga behöver ett IT-stöd som kan anpassas till varje intressents behov. ”För oss kunder är det viktigt med ett långsiktigt partnerskap med en stabil leverantör. Vidareutvecklingen av vårdens IT-stöd kräver vårdpersonalens engagemang och bra relationer till utvecklarna. Samtidigt har vi en pågående drift och förvaltning av vårt största och mest verksamhetskritiska system att ta hänsyn till,” säger Ante Grubbström, IT-chef på Landstinget i Sörmland. ”Vi ser väldigt positivt på samarbetet med SUSSA. Genom att arbeta tillsammans och tidigt ta del av deras behov av lösningar kan vi skapa ett bättre vårdstöd, baserat på ny teknologi som ytterligare kan förbättra processerna mellan vårdenheterna”, säger Niclas Ekblad, koncernchef SYSteam. Samarbetet mellan SYSteam och SUSSA-Gruppen har varat under en lång tid vilket garanterar en kontinuitet i både utveckling och effektiv användning av SYSteam Cross. SYSteam Cross utvecklas på en öppen och standardiserad arkitektur (SOA) som skapar möjlighet för flexibilitet och verksamhetsorientering till skillnad från marknadens övriga mer teknikorienterade lösningar. Valet av arkitektur och utformning ger också möjlighet till en effektivare förvaltning”, berättar Jan Larsson, Affärsområdeschef SYSteam Health & Care. SYSteam arbetar som strategisk helhetsleverantör inom IT och erbjuder tjänster inom management, engineering, affärssystem, systemutveckling/integration samt teknisk infrastruktur och drift. SYSteam fungerar dels som helhetsleverantör till små och medelstora företag och dels som specialist gentemot större företag och utvalda branscher. Denna specialistkunskap erbjuds även till SME-segmentet. Ingående insikt om kundens verksamhet och processer tillsammans med omfattande kunskap inom informationsteknik gör att SYSteam kan tillföra affärsnytta. SYSteam har kontor och dotterbolag på drygt 50 orter i Norden, har cirka 1 030 anställda och ägs av norska ErgoGroup. Läs mer på www.systeam.se För mer information, kontakta: Niclas Ekblad, Koncernchef SYSteam, niclas.ekblad@systeam.se tel: 0705-61 89 76 Jan Larsson, Affärsområdeschef SYSteam Health & Care, jan.larsson@systeam.se, tel:0703-53 23 40 Ante Grubbström, IT-chef, Landstinget I Sörmland, ante.grubbstrom@dll.se, tel: 0155 – 24 54 30

Ämnen

  • Data, Telekom, IT

Regioner

  • Jönköping