Pressmeddelande -

A-hus bidrar till klimatsmart boende i Sverige och övriga Europa

A-hus fortsätter att leverera klimatsmarta och väldesignade hus. Med One Tonne Life-huset riktade A-hus tillsammans med Volvo Car Group och Vattenfall fokus på en klimatsmart livsstil. I samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut levererar A-hus nu ytterligare en energieffektiv hustyp - Villa Solgläntan.

Det första exemplaret av den klimatsmarta trävillan kommer att fungera som ett forskningscentrum för framtidens boende. ”Villa Solgläntan har fötts genom ett EU-projekt som går ut på att ta fram verktygen för att fler ska kunna bygga och bo energisnålt”, berättar Anders Carlsson, Teknisk chef på A-hus. ”Tillsammans med SP kommer vi att kunna bidra till förbättrade byggtekniska och energieffektiva lösningar för framtidens boende – både inom Sverige och för övriga Europa”.

A-hus är föregångare inom småhusbranschen med sitt engagemang i energieffektivt boende med fokus på design, kvalitet och komfort. Villa Solgläntan har ett effektivt klimatskal och med genomtänkta lösningar* kan husets ägare räkna med att energiförbrukningen för uppvärmning kommer att vara under 20 kWh/kvm/år. Det handlar om en energibesparing på över 60 procent jämfört med en nybyggd villa enligt rådande energikrav.

”Villan är framtagen med målsättningen att öppna dörren för fler som vill leva smart – både ekonomiskt och klimatmässigt – utan att göra avkall på design och den bekvämlighet som förväntas av ett nytt boende”, poängterar Susanne Ström, Marknadschef för A-hus. ”Huset byggs inte enbart för forskningssyfte, utan finns redan i A-hus ordinarie sortiment. Priset för ett färdigbyggt hus ligger på strax under 2 500 000 kronor och därtill kan ytterligare energibesparande val göras. Köparen kan räkna med de senaste och mest avancerade energieffektiva lösningarna som finns idag – framtagna av Sveriges elit på området”.

Under de följande två åren kommer Sverige och övriga Europa att få ta del av de mätningar och tester som skall utföras i Villa Solgläntan på SP området i Borås. Med hjälp av en simuleringsfamilj i huset kommer resultaten att gynna framtidens boende och vara vägledande för hur vi kan leva och bo klimatsmart – redan nu och i framtiden. Projektet fick nyligen stor uppmärksamhet när forskningsvillan invigdes av bostadsminister Stefan Attefall. När simuleringsfamiljen Grankvist flyttade in i Sveriges just nu mest övervakade energieffektiva villa, gav bostadsministern en hjälpande hand med flyttlådorna.


* Om man väljer att bygga huset med farstu och ett värmesystem bestående av markvärmepump, FTX-aggregat samt solceller. Beräknat av SP i Borås.


Relaterade länkar

Ämnen

  • Livsstil

Taggar

  • need4b
  • villa solgläntan
  • energieffektivt boende
  • trähus
  • klimatsmart
  • derome
  • a-hus

Regioner

  • Västra Götaland

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM A-HUS

Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen.

A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar vi 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.

Bygger 400 hus om året

A-hus bygger alla hus inomhus i Anneberg strax utanför Kungsbacka. Där är det 20 grader varmt, torrt och vindstilla. Här ligger också ett av Deromegruppens egna såg­verk. I ena änden åker det in trädstockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Företaget har med andra ord full kontroll över hela kedjan, från skog till färdigt hus. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-hus ca 400 hus. På anläggningen i Anneberg arbetar ca 120 människor. Till detta kommer säljarkåren runt om i landet. Under namnet A-hus Professional sker objekt och export till Danmark, England, Holland, Belgien och Tyskland.

Kundanpassat och rätt kvalitet

Regelbundna kvalitetshöjande åtgärder är grunden i det kvalitetssystem som garanterar att A-hus kunder får rätt produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Här ingår förståelse för kundernas behov och omedelbara åtgärder. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Väljer trä för en hållbar miljö

A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.

Viktig kugge i Deromegruppen

A-hus ingår i Deromegruppen som oavbrutet arbetar med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. Arbetet med skogen sker om­sorgsfullt vad gäller röjning, gallring, avverkning och återplantering. Gran och fura förädlas i såg­verken. Deromegruppen bygger takstolar och prefabricerade bygg­komponenter, driver bygghandel, handlar med timmer och tillverkar pellets och andra former av biobränsle. Sedan många år byggs även hus och idag erbjuds bo­städer i alla former, allt från arkitektritade husmodeller till sjuvåningshus. Alltid byggda med trästomme.

Anor från 1947

Derome AB är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Presskontakt

Anders Carlsson

Teknisk chef A-hus 0300-56 88 12

Susanne Ström

Marknadschef 0300-56 88 06

Relaterat material