Pressmeddelande -

Familjen Lindell lever ”One Tonne Life” med klimatsmart trähus, elbil och avancerade energilösningar

Med projektet ”One Tonne Life” vill A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar visa vad det i praktiken innebär för en familj att bli klimatsmart.Tekniken och lösningarna som familjen Lindell använder för att leva ”One Tonne Life” är tillgängliga redan nu eller inom en nära framtid.


A-hus VD Peter Mossbrant förklarar:
– Vårt mål är att göra energisnåla trähus tillgängliga för en bred marknad. Fler skall kunna bo klimatsmart och detta utan att behöva kompromissa när det gäller komfort, funktion och design. Vi ger dem allt under samma välisolerade tak. Vi börjar sälja hustypen i projektet redan i slutet av januari 2011.

Villan har ritats av arkitekten Gert Wingårdh, som gjort det vita typhuset mer energieffektivt och formmässigt spännande med de utskjutande inramningarna runt varje fönster, entréns förstukvist och den stora inbyggda verandan vid husets sällskapsdel. Tillsammans med det svarta taket och solcellerna i söderläge ger de huset dess unika karaktär.

Tätt klimatskal, solceller och solpaneler
”One Tonne Life”-villan har treskiktsväggar med exceptionellt god isoleringsförmåga och minimerat luftläckage. Andra viktiga detaljer är förbättrad isolering i tak och grund samt lågenergifönster och ytterdörrar. Vindfånget i entrén förhindrar stora luftväxlingar mellan inomhus- och utomhusluft. På så vis skapas ett mer komfortabelt inomhusklimat och energiförbrukningen blir lägre då den varma inomhusluften stannar inomhus. Kuberna runt fönstren stänger ute den högt stående sommarsolen, men släpper in den lågt stående vintersolen och dess energi.

För att förse det täta huset med frisk luft finns ett ventilationsaggregat som suger ut dålig luft och samtidigt tillför fräsch, tempererad luft i sovrum, vardagsrum och andra gemensamma utrymmen. Värmeenergin i den förbrukade luften återvinns.

Husets värmebehov täcks till största delen in av tilluften, de boendes kroppsvärme och värmen från husets apparater. På nedre plan finns golvvärme som komplement.

Solcellerna på taket och söderfasaden genererar el som används för tillskottsuppvärmning eller för att ladda familjens elbil. Elen som inte förbrukas av familjen levereras ut på elnätet.

Solpanelerna på carportens tak täcker en stor del av husets behov av värme och varmvatten under perioden april till oktober. När solen inte skiner och ackumulatortankarna är tömda på solenergi får familjen Lindell förnybar energi från Vattenfall.

Volvo C30 Electric – upp till 15 mil på en laddning
Familjens Volvo C30 Electric rullar tyst och är helt fri från koldioxidutsläpp när den laddats med förnybar el. Elbilen är en del av Volvo Personvagnars offensiva satsning på elektrifiering. Den har samma komfort, utrymmen och säkerhet som standardbilen. Skillnaden är att Volvo C30 Electric enbart drivs med el.

”One Tonne Life”-projektet ger Volvo Personvagnar en möjlighet att studera hur elbilen passar in i en modern familjs livsmönster.

– Vi kommer ha stor nytta av projektet i vår fortsatta utveckling av elbilar. Här får vi klara besked om vad vi måste leverera för att köparna ska tycka att en batteridriven bil är attraktiv och kostnadseffektiv att köra och äga, säger Lennart Stegland, chef för Volvo Personvagnars specialvagnsdivision.

Volvo C30 Electric drivs av litium-jon batterier som laddas i ett vanligt eluttag. En full laddning tar ungefär åtta timmar. Räckvidden på en full laddning är upp till 15 mil.

– Femton mil är en avsevärt längre sträcka än genomsnittet för dagpendlare i Europa. I ”One Tonne Life” ska den täcka in merparten av familjen Lindells transportbehov, säger Lennart Stegland.

Smarta energilösningar
Klimatsmarta och energiproducerande hus är en viktig pusselbit i utvecklingen av smarta elnät, som i sin tur är en viktig del i ett hållbart samhälle.

Vattenfall driver flera olika projekt med sikte på att utveckla smarta elnät och energilösningar för hushåll när det gäller elmätning och energieffektivisering. Detta för med sig att en del husägare kan vara både elkonsumenter och småskaliga elproducenter, till exempel genom solcellsteknik.

I ”One Tonne Life” bidrar Vattenfall bland annat med Energy Watch, en ny teknik för mätning av familjens elförbrukning i realtid.

– Vi hjälper familjen Lindell att hålla koll på sin elförbrukning och att använda elen på ett effektivt sätt, säger Torbjörn Wahlborg, VD för Vattenfall Norden.

Han tillägger:
– Vi arbetar även med en vidareutveckling av elnäten så att en familj med solceller ska kunna sälja sitt överskott till oss när deras egen produktion är större än behovet. Samtidigt får de trygg tillgång till el från t ex vind- eller vattenkraft när solen inte skiner.

Medvetna val för miljön
Maten representerar ungefär en fjärdedel av ett hushålls klimatpåverkan och här ser ICA stora möjligheter att minska utsläppen av koldioxid genom aktiva val.

– Vi har ett brett sortiment av miljömärkta, ekologiska och närproducerade varor. Genom att medverka i ”One Tonne Life” hoppas vi hitta nya sätt att engagera och hjälpa våra kunder att göra enkla men betydelsefulla val såväl i butik som hemma i köket, säger ICA:s miljöchef Maria Smith.

Energieffektiva hushållsapparater
Hushållsapparaterna står för upp till hälften av ett normalhushålls totala energibehov – och hur de används påverkar också elräkningens storlek. Under de senaste 15 åren har Siemens pressat ner hushållsapparaternas energiförbrukning med upp till 80 procent – och siffrorna för energi- och vattenförbrukning är i världsklass.

– Vi vill bidra till att morgondagens hushåll, med hänsyn till miljön, kan fortsätta leva lika bekvämt som i dag. De produkter som familjen Lindell använder visar hur långt vi redan kommit. Vi kommer även att hjälpa dem att använda sina vitvaror på bästa sätt, säger Martin Knobloch, VD vid Siemens Home Appliances Northern Europe.

Läs mer om huset på www.a-hus.se

Läs mer om One Tonne Life på www.onetonnelife.se

Ämnen

  • Växthuseffekten

Kategorier

  • bright living
  • one tonne life
  • volvo c30 drive electric
  • a-hus
  • derome
  • gert wingårdh

Regioner

  • Skåne

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM A-HUS

Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen.

A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar vi 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.

Bygger 400 hus om året

A-hus bygger alla hus inomhus i Anneberg strax utanför Kungsbacka. Där är det 20 grader varmt, torrt och vindstilla. Här ligger också ett av Deromegruppens egna såg­verk. I ena änden åker det in trädstockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Företaget har med andra ord full kontroll över hela kedjan, från skog till färdigt hus. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-hus ca 400 hus. På anläggningen i Anneberg arbetar ca 120 människor. Till detta kommer säljarkåren runt om i landet. Under namnet A-hus Professional sker objekt och export till Danmark, England, Holland, Belgien och Tyskland.

Kundanpassat och rätt kvalitet

Regelbundna kvalitetshöjande åtgärder är grunden i det kvalitetssystem som garanterar att A-hus kunder får rätt produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Här ingår förståelse för kundernas behov och omedelbara åtgärder. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Väljer trä för en hållbar miljö

A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.

Viktig kugge i Deromegruppen

A-hus ingår i Deromegruppen som oavbrutet arbetar med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. Arbetet med skogen sker om­sorgsfullt vad gäller röjning, gallring, avverkning och återplantering. Gran och fura förädlas i såg­verken. Deromegruppen bygger takstolar och prefabricerade bygg­komponenter, driver bygghandel, handlar med timmer och tillverkar pellets och andra former av biobränsle. Sedan många år byggs även hus och idag erbjuds bo­städer i alla former, allt från arkitektritade husmodeller till sjuvåningshus. Alltid byggda med trästomme.

Anor från 1947

Derome AB är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Kontakter

Karin Hellzén

Presskontakt Pressansvarig PR & Kommunikation 0300-56 88 02

Relaterat innehåll

Spännande bokslut för ”One Tonne Life”: Klimatsnålt liv på rekordnivå också snällare mot plånboken

Projektet ”One Tonne Life” i Hässelby utanför Stockholm visar att det också är bra för hushållsekonomin att leva klimatanpassat. Under de sex månader testfamiljen Lindell levde klimatsmart lyckades de inte enbart sänka sina koldioxidutsläpp med nästan 80 procent. Dessutom minskade familjen sina utgifter med nästan 2 900 kronor i månaden jämfört med sitt ”gamla” liv.