Pressmeddelande -

Huvuddelarna i projektet ”One Tonne Life”: Klimatsmart trähus, elbil och avancerade energilösningar

Med projektet ”One Tonne Life” vill A-hus, Vattenfall och Volvo Personvagnar visa vaddet i praktiken innebär för en familj att bli klimatsmart. Tekniken och lösningarna i projektetär tillgängliga redan nu eller inom en nära framtid.

A-hus VD Peter Mossbrant förklarar:

– Vårt mål är att göra energisnåla trähus tillgängliga för en bred marknad. Fler skall kunna bo klimatsmart och detta utan att behöva kompromissa när det gäller komfort, funktion och design. Vi ger dem allt under samma välisolerade tak och börjar sälja den aktuella hustypen inom kort.

Termos med spännande form

För arkitekten Gert Wingårdh har typhuset varit en kittlande utmaning. Han säger:

– Klimatskalet på ett hus fungerar som en termos och fönster är en svag länk. Alltså måste man hitta alternativ till stora fönster för att skapa en intressant exteriör och en ljus, luftig inomhusmiljö. Vi har bland annat gjort detta med detaljer som gör det vita trähuset mer energieffektivt och formmässigt spännande.

Gert syftar på de utskjutande inramningarna runt varje fönster, entréns förstukvist och den stora inbyggda verandan vid husets sällskapsdel. Tillsammans med det svarta taket och solcellerna i söderläge ger de huset dess unika karaktär.

– Utmaningen med den här hustypen är inte att det blir kallt inne på vintern utan varmt på sommaren. Därför har de utanpåliggande ramarna utformats så att de skärmar av den högt stående sommarsolens värme, men de släpper in den lågt stående vintersolen. Det klassiska vindfånget i entrén har dubbla dörrar så att inte värmen i bostadsdelen rusar ut, säger Peter Mossbrant.

Både solfångare och solceller

Huset har treskiktsväggar med exceptionellt god isoleringsförmåga och minimerat luftläckage. I jämförelse med traditionella fönster som har ett U-värde (mått på isolerförmågan) på omkring 1,2 är U-värdet här så lågt som 0,6 i de fasta fönstren och 0,8 i de öppningsbara.

För att tillgodose att de boende får frisk luft med rätt kvalitet i det täta huset sköts luftomsättningen med ett ventilationsaggregat som suger ut dålig luft från hygienutrymmen, klädvård och kök och tillför samtidigt fräsch, tempererad luft i sovrum, vardagsrum och andra gemensamma utrymmen.

Värmeenergin i den förbrukade luften återvinns och används i den tempererade tilluften. Verkningsgraden är ca 80 procent.

Värmebehovet i huset täcks in med tilluften, de boendes kroppsvärme och värmegenererande apparater som vitvaror och hushållsmaskiner. På nedre plan är golvvärme installerad i plattan.

Huset har både solfångare och solceller.

• Solfångaren på carportens tak ger varmvatten och även den lilla uppvärmning som krävs.

• Solcellerna på taket genererar energi som krävs för t ex tillskottsuppvärmning, ventilation, kyl och frys mm. Överproduktionen används för att ladda familjens eldrivna Volvo.

Volvo C30 DRIVe Electric på uppfarten

Familjens Volvo C30 DRIVe Electric rullar tyst och är helt fri från koldioxidutsläpp när den laddats med förnybar el. Elbilen är en del av Volvo Personvagnars offensiva satsning på elektrifiering. Den har samma säkerhet, komfort och utrymmen som standardbilen. Skillnaden är att Volvo C30 DRIVe Electric enbart drivs med el. Deltagandet i ”One Tonne Life”-projektet ger Volvo Personvagnar en möjlighet att studera hur elbilen passar in i en modern familjs livsmönster.

– Vi kommer ha stor nytta av projektet i vår fortsatta utveckling av elbilar. Här får vi klara besked om vad vi måste leverera för att köparna ska tycka att en batteridriven bil är attraktiv och kostnadseffektiv att köra och äga, säger Paul Gustavsson, ansvarig för elektrifieringsstrategin på Volvo Personvagnar.

Volvo C30 DRIVe Electric drivs av ett litium-jon batteri som laddas i ett vanligt eluttag. En full laddning tar ungefär åtta timmar. Räckvidden på en full laddning är upp till 15 mil.

– Femton mil är en avsevärt längre sträcka än genomsnittet för dagpendlare i Europa. I ”One Tonne Life” ska den alltså täcka in merparten av familjens transportbehov, säger Paul Gustavsson.

Smarta energilösningar

Klimatsmarta och energiproducerande hus är en viktig pusselbit i utvecklandet av smarta elnät, som i sin tur är en viktig del i ett hållbart samhälle. Vattenfall strävar efter och arbetar idag i flera olika projekt med att utveckla smarta elnät och energilösningar för hushåll vad gäller elmätning och energieffektivisering. Detta för med sig att en del husägare kan vara både elkonsumenter och småskaliga elproducenter, till exempel genom solcellsteknik.

I ”One Tonne Life” bidrar Vattenfall bl a med ny teknik för mätning av familjens elförbrukning i realtid.

– Vattenfall ska vara den partner som med smart och rätt teknik, och energirådgivning hjälper våra kunder att hålla koll på sin elförbrukning och att använda elen på ett effektivt sätt. I detta ingår också en vidareutveckling av elnäten så att en familj med solceller ska kunna sälja sitt överskott till oss när deras egen produktion är större än behovet. Samtidigt får de trygg tillgång till el från t ex vind- eller vattenkraft när solen inte skiner, säger Torbjörn Wahlborg på Vattenfall.

Besök "One Tonne Life"-huset redan idag. Klicka här.

Läs mer om "One Tonne Life" här.

Ämnen

 • Växthuseffekten

Kategorier

 • a-hus
 • husproduktion
 • trähus
 • klimatsmart
 • energiproducerande hus
 • one tonne life
 • gert wingårdh
 • volvo c30 drive electric
 • plusenergihus
 • solenergi

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM A-HUS

Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen.

A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar vi 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.

Bygger 400 hus om året

A-hus bygger alla hus inomhus i Anneberg strax utanför Kungsbacka. Där är det 20 grader varmt, torrt och vindstilla. Här ligger också ett av Deromegruppens egna såg­verk. I ena änden åker det in trädstockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Företaget har med andra ord full kontroll över hela kedjan, från skog till färdigt hus. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-hus ca 400 hus. På anläggningen i Anneberg arbetar ca 120 människor. Till detta kommer säljarkåren runt om i landet. Under namnet A-hus Professional sker objekt och export till Danmark, England, Holland, Belgien och Tyskland.

Kundanpassat och rätt kvalitet

Regelbundna kvalitetshöjande åtgärder är grunden i det kvalitetssystem som garanterar att A-hus kunder får rätt produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Här ingår förståelse för kundernas behov och omedelbara åtgärder. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Väljer trä för en hållbar miljö

A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.

Viktig kugge i Deromegruppen

A-hus ingår i Deromegruppen som oavbrutet arbetar med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. Arbetet med skogen sker om­sorgsfullt vad gäller röjning, gallring, avverkning och återplantering. Gran och fura förädlas i såg­verken. Deromegruppen bygger takstolar och prefabricerade bygg­komponenter, driver bygghandel, handlar med timmer och tillverkar pellets och andra former av biobränsle. Sedan många år byggs även hus och idag erbjuds bo­städer i alla former, allt från arkitektritade husmodeller till sjuvåningshus. Alltid byggda med trästomme.

Anor från 1947

Derome AB är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Kontakter

Karin Hellzén

Presskontakt Pressansvarig PR & Kommunikation 0300-56 88 02

Relaterat innehåll