Pressmeddelande -

ÖPPET BREV TILL MEDIA OCH BESLUTSFATTARE

Raka besked från One Tonne Life-familjen till makthavare i Almedalen:

Genom enkla åtgärder och ett nytt tankesätt sänkte familjen Lindell i Stockholm sina CO2-utsläpp med 80 procent på sex månader. Nu vet de vad som krävs av landets politiker och beslutsfattare för att fler ska kunna göra detsamma. Det handlar om fem enkla och konkreta punkter.

Familjen Lindell har levt ett halvår i One Tonne Life-huset i Hässelby där de har fått möjligheten att tänka klimatsmart i allt de gör, från morgon till kväll, på fritid och till och från jobbet eller skolan och runt matbordet.

I dag lanseras slutrapporten från projektet som visar att familjen minskade sina utsläpp från omkring sju ton per person och år till som minst 1,5 ton per person och år. Störst skillnad kom från transporter som sjönk med 90 procent, mat med 80 procent och boende med 60 procent.

– Det viktigaste för att fler ska kunna göra som vi är att vi börjar utbilda om klimatpåverkan redan i skolorna och dessutom ställa krav på butiker och andra företag att informera om klimatsmarta alternativ, säger Nils Lindell, 53.Efter halvåret i One Tonne Life-huset har Nils och resten av familjen Lindell fått unika insikter i vad som samhället kan göra för att vanliga familjer ska kunna förändra sin klimatpåverkan. Tvåbarnsfamiljen har identifierat de fem viktigaste punkter och åtgärder som krävs av politiker och andra makthavare som nu är samlade i Almedalen under årets politikervecka.

1. Informera och utbilda om att leva klimatsmart – helst redan i skolan

2. Höj statusen för att vara klimatsmart och motivera med ekonomiska incitament för att ge fler möjligheten att bo klimatsmart

3. Skapa bättre förutsättningar till klimatsmarta transporter och främja resande med cykel, kollektivtrafik och tåg samt underlätta introduktionen av elbilar även till privatpersoner.

4. Främja säsongsinspirerad mat och informera om den i butikerna

5. Motivera till att förändra beteendet och bli klimatsmart och energieffektiv i vardagen

– Ekonomiska och klimatmässiga fördelar behöver synliggöras för att motivera till att förändra beteenden. Det har visat sig att det är möjligt att göra skillnad så nu undrar man varför fler inte kommit längre? Här har samhället och företagen ett stort, stort ansvar. I dag görs inte tillräckligt, konstaterar Alicja Lindell, 51.

Relaterade länkar

Ämnen

  • Växthuseffekten

Kategorier

  • a-hus
  • bright living
  • derome
  • lindell
  • one tonne life
  • almedalen

------------------------------------------------------------------------------------------------

OM A-HUS

Vägen till ett kärleksfullt hem går genom skogen.

A-hus är en av Sveriges äldsta hustillverkare och har byggt många hus sedan starten 1947. Alla hus byggs i trä som häm­tas från närliggande skogar. I takt med användningen av trä återplanterar vi 75 nya träd för varje A-hus som byggs. Långsiktig och omsorgsfull skogsvård är en del av verksamheten.

Bygger 400 hus om året

A-hus bygger alla hus inomhus i Anneberg strax utanför Kungsbacka. Där är det 20 grader varmt, torrt och vindstilla. Här ligger också ett av Deromegruppens egna såg­verk. I ena änden åker det in trädstockar och i andra änden kommer det ut färdiga A-hus. Företaget har med andra ord full kontroll över hela kedjan, från skog till färdigt hus. Varje år utvecklar, bygger och säljer A-hus ca 400 hus. På anläggningen i Anneberg arbetar ca 120 människor. Till detta kommer säljarkåren runt om i landet. Under namnet A-hus Professional sker objekt och export till Danmark, England, Holland, Belgien och Tyskland.

Kundanpassat och rätt kvalitet

Regelbundna kvalitetshöjande åtgärder är grunden i det kvalitetssystem som garanterar att A-hus kunder får rätt produkter i rätt tid, till rätt plats och med rätt kvalitet. Här ingår förståelse för kundernas behov och omedelbara åtgärder. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001.

Väljer trä för en hållbar miljö

A-hus arbetar med ett förnyelsebart byggmaterial. Trä är klimatneutralt och bidrar till en långsiktigt hållbar miljö, till skillnad från byggnation med andra byggmaterial. Det är t ex åtta gånger miljövänligare att bygga i trä jämfört med betong. Miljöarbetet genomgår en kontinuerlig utveckling med ständiga förbättringar. A-hus arbetar aktivt för att de produkter som tillverkas och säljs ska kunna återanvändas eller återvinnas med minsta möjliga resursanvändning. Under processen tillses också till att biprodukterna från verksamheten i möjligaste mån går att återföra till nya produkter eller ny energi.

Viktig kugge i Deromegruppen

A-hus ingår i Deromegruppen som oavbrutet arbetar med att påverka och bidra till en hållbar utveckling. Framförallt genom att tillverka hus i trä från egna och andra närliggande skogar och att återplantera ny skog. Arbetet med skogen sker om­sorgsfullt vad gäller röjning, gallring, avverkning och återplantering. Gran och fura förädlas i såg­verken. Deromegruppen bygger takstolar och prefabricerade bygg­komponenter, driver bygghandel, handlar med timmer och tillverkar pellets och andra former av biobränsle. Sedan många år byggs även hus och idag erbjuds bo­städer i alla former, allt från arkitektritade husmodeller till sjuvåningshus. Alltid byggda med trästomme.

Anor från 1947

Derome AB är ett företag med anor från 1947 då Karl Andersson startade verksamheten med en cirkelsågbänk i just Derome. Idag driver andra och tredje generationen Andersson Deromegruppen, som har utvecklats till att bli Sveriges största familjeägda träindustri.

Kontakter

Karin Hellzén

Presskontakt Pressansvarig PR & Kommunikation 0300-56 88 02

Relaterat innehåll