Pressmeddelande -

Erbjudande till aktieägarna i Vita Nova Ventures AB (publ)

Styrelsen i Vita Nova Ventures AB (publ) har nåtts av informationen att Ve-N-Ve Intressenter AB (Pomona-gruppen AB) har lagt ett pliktbud på resterande aktier i Vita Nova Ventures (publ) enligt aktuell regel om budplikt då Pomona-gruppens totala aktieinnehav i Vita Nova Ventures AB (publ) kom att överstiga 30 procent efter den nyemission som genomfördes tidigare i år.

Styrelsen har upphandlat en oberoende värdering av budet, en så kallad fairness opinion. Denna kommer att publiceras tillsammans med styrelsens uttalande den 31 maj 2010 på bolagets hemsida.

För mer information se www.vnv.se hemsida eller gå in på www.remium.comGöteborg 18 maj 2010
Vita Nova Ventures AB (publ)

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Ulf Skough

Presskontakt VD 031-703 18 50