Pressmeddelande -

Ett genombrott för Vicore Pharmas läkemedelsutveckling

(Aktietorget: VNV)

"Detta är en milstolpe för Vicore och kommer säkert att ge stort gensvar i den vetenskapliga världen då det är proof-of-concept på djur av den viktiga nya behandlingsprincipen Direkt AT2 Receptor Agonism" säger docent Björn Dahlöf vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.
De nya spännande data som visade på kraftigt hjärtskyddande effekter med Vicore Pharmas substans C21 publicerades 24:e november på internet. Substansen är den första i sitt slag för stimulering av en relativt nyupptäckt receptor benämnd AT2. Receptorn ingår i det så kallade Renin-Angiotensin-Systemet har visats ha en vävnadsreparerande effekt och uppträder vid olika typer av skada på cellnivå. Resultaten som är framtagna på Charité institutet i Berlin tillsammans med Prof. Thomas Unger, Dr. Ulrike Steckelings och medarbetare, bekräftar de indirekta observationer som funnits tidigare. Arbetet publiceras i den välrenommerade amerikanska tidskriften Circulation, utgiven av American Heart Association.

Vicore Pharma har under lång tid arbetat med Dr. Thomas Unger och Dr. Ulrike Steckelings på det ansedda Charité institutet i Berlin där prekliniska försök med C21 på olika typer av hjärt-kärl sjukdom har pågått sedan ett par år. Resultaten som nu publiceras är ett genombrott för behandlingsprincipen AT2 receptor stimulering. De i Circulation publicerade försöken visar att C21 i flera avseenden är bättre än etablerad terapi efter hjärtinfarkt och minskar skadan och storleken på en infarkt i försök på djur. Detta kan sannolikt ha stor betydelse för ge ett gynnsamt sjukdomsförlopp och minska framtida risk för ny skada hos människa.

"AT2 receptorn antas också spela en viktig roll vid läkningsprocesser inom många andra sjukdomsområden. Hjärta-kärlindikationer får första prioritet när Vicore Pharma nu går vidare för att säkerställa kraven för att starta kliniska försök", säger Per Jansson, VD Vicore Pharma.

Detta är ett genombrott för Vicore Pharma och publiceringen i Circulation innebär att de gjorda fynden kommer att nå ut i den vetenskapliga världen och de läkemedelsföretag som verkar inom aktuella områden. Nedan finns ett citat från Circulation som sätter resultatet i ett större medicinskt perspektiv och som publicerats tillsammans med artikeln samt en länk till hela artikeln. Artikeln publicerades den 25 november som E-publikation och kommer i tryck i kommande nummer av Circulation daterat den 9 december 2008.

Göteborg, 28 november 2008
Vita Nova Ventures AB (publ)

För ytterligare information:
Per Jansson, VD Vicore Pharma, 031-703 19 45 per.jansson@vnv.se
Göran Wessman, VD Vita Nova Ventures AB, 031-703 18 50
Länk till artikeln i Circulation: http://circ.ahajournals.org/rapidaccess.shtml

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kontakter

Ulf Skough

Presskontakt VD 031-703 18 50