Pressmeddelande -

VD i A+ Science Holding avgår

Agneta Franksson, VD i A+ Science Holding AB, har beslutat sig för att avgå. Hon kommer att avgå med omedelbar verkan.

Håkan Gartell kommer att ta över som tillförordnad VD tills ny VD har utsetts.

Håkan har en fil.kand. i nationalekonomi och kulturgeografi och har tidigare bl.a. varit VD för Vita Nova Ventures AB (publ), Kapitalkraft i Sverige AB, Aktieinvest AB, Civic Fondkommission AB, Banco Fonder och Aktiespararnas Service AB samt börsredaktör på Dagens Industri. Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Aktieinvest AB, ESMA Försäljnings AB, Kindwalls Bil AB (publ) och PHIR AB. Ledamot i Havsfrun Investment AB (publ), och Taurus Energy AB (publ)

Stockholm, 16 december 2010
A+ Science Holding AB (publ)

För ytterligare information:
Akbar Seddigh, styrelseordförande A+ Science Holding, 031-703 18 50
Håkan Gartell tf VD A+ Science Holding, 0705-14 13 66

Ämnen

  • Hälsa, sjukvård, läkemedel

Kategorier

  • håkan gartell
  • tillförordnad
  • a+ science
  • agneta franksson

Contract Research Organization A+ Science provides clinical services throughout the life cycle of pharmaceuticals and medical devices. We create customer value through predictability and speed, an approach partly reinforced with what we like to call controlled patient recruitment.

Being part of a strategic CRO partnership, represented in 17 university cities in the Nordic countries and the Baltic States further enhances our offer, creating unmatched access to clinical trial resources in Northern Europe. In addition our Site Management Services provide resources to investigators, making clinical trials even more customizable.

Kontakter

Ulf Skough

Presskontakt CEO +46 8 564 882 30