Nyhet -

A Society ett värderingsdrivet bolag

För A Society har värderingarna alltid varit viktiga men under förra året tog vi värderingarna ett steg längre och beslutade att påbörja ett arbete att värderingsdriva bolaget fullt ut.

Under 2019 genomförde A Society något som vi valt att kalla "Värderingsresan”. Resan startade i Malmö, avslutades i Stockholm och berörde alla kontor i Sverige. Att rundresan är klar innebär inte att vi är klara, det är snarare startskottet på en kontinuerlig och viktig process. Vi har valt att dela med oss av vår resa för att inspirera fler bolag att ta klivet att bli värderingsdrivna.

Våra värderingar står för mer än bara ord, de påverkar vad vi gör och hur vi driver bolaget. Som värderingsdrivet bolag ger vi oss möjligheten att särskilja oss och skapa en unik förutsättning när det gäller att bygga ett bolag drivet av våra handlingar och beteende. Det är vi tillsammans som bygger kultur och värdegrund, inifrån och ut.

I en artikelserie bjuder vi på de olika delarna man behöver gå igenom för att bli ett värderingsdrivet bolag.

Läs mer här

Ämnen

  • Företagande

Kategorier

  • konsultbolag
  • värderingar
  • värderingsdrivet bolag
  • a society

Regioner

  • Skåne

Kontakter

Sofie Magnoy

Presskontakt Corporate Communication Manager +46 766 261516

Per-Ola Malm

Presskontakt CEO & President +46 707 12 75 90

Relaterat innehåll