Nyhet -

Att låta era värderingar vara drivmedlet

Bakom initativet #asocietysvärderingsresa står två eldsjälar som hade en idé om att göra saker bättre och med fokus på vår, bolagets och alla kollegors utveckling. Värderingsresan har för oss varit fantastiskt rolig och gett oss en unik konkurrensfördel gällande att driva ett värderingsstyrt bolag.

Detta är en artikelserie bestående av flera olika delar, där vi vill dela med oss av den värderingsresa vi gjort och gör. Följ oss gärna, ställ frågor och utmana oss. Vi kommer att dela med oss av tips och material för att ni själva ska kunna starta igång ett värderingsarbete.

Har du inte läst del 1, så finns den här:

https://www.linkedin.com/pulse/uppstart-av-ditt-v%C3%A4rderingsarbete-ann-kryhl/

Så varför föll vårt val på just värderingar och dess möjlighet att driva bolaget?

Det faktum att vi kan driva ett helt bolag i en vald riktning genom att vi tillsammans har målat den större bilden, kittlar oss. Vi är överens om vägen till målet och har varit tydliga med att vi som bolag sätter stor vikt och förtroende för att varje anställd ska leda sig själv genom sitt handlande. Vi har således skapat utrymme för tillväxt genom att bjuda in alla medarbetare till att agera och handla med värderingarna i fokus.

Även om vi känner till fördelarna med att faktiskt låta värderingarna ta större utrymme i ett bolag är det förundransvärt få bolag som lyckas implementera värderingarna i praktiken. I vårt fall konstaterade vi tidigt att för att lyckas med vårt värderingsarbete behövde vi bli mycket mer konkreta med vad värderingarna verkligen betyder i det dagliga arbetet för oss och vilka fördelar det skulle skapa för varje anställd.

Vårt mål initialt blev således att förstå våra värderingar och kunna förklara på vilket sätt de driver oss framåt.

Högre avkastning- det är väl ett mål för flera?

Forskning visar tydligt på att värderingsdrivna team och organisationer är de mest framgångsrika. Forskning pekar på att värderingsdrivna organisationer genererar högre avkastning, är mer kundfokuserade och mer produktiva. Den typen av konstaterande passar väl in på vårt bolags målsättning; att fortsätta bygga ett framgångsrikt tillväxtbolag. Jag tror att en av våra styrkor i detta konstaterande blev att vi förstod att invanda mönster behövde utmanas och att etablerade handlingsmönster inte längre var vårt enda alternativ.

Det finns otaliga rapporter och studier som säger samma sak: Bolag som har högst avkastning och tillväxt är oftare värderingsdrivna än andra. Vad väntar så många bolag på? Är vi inte redo att anta utmaningen eller vad är det som hindrar oss? Kanske jobbet med det? För det krävs definitivt arbete, engagemang och en stor portion mod. Vi har det modet och det är jag stolt över.

Läs resten av artikeln

Ämnen

  • Tjänster, konsult, service

Taggar

  • värderingar
  • a society
  • värderingsdrivet bolag

Regioner

  • Västra Götaland

Presskontakt

Sofie Magnoy

Presskontakt Corporate Communication Manager +46 766 261516

Per-Ola Malm

Presskontakt CEO & President +46 707 12 75 90

Relaterade nyheter