Pressmeddelande -

"GULDFIMPEN” – till Icas Mats Calla

Ica handlaren Mats Calla i Umeå får A Non Smoking Generations nyinstiftade pris ”Guldfimpen” för att han blir först i Sverige med att sluta sälja cigaretter i butik.

Samtidigt lanseras en ny webbplats där tobaksfria butiker lyfts fram.

Fredrik Söderhielm, generalsekreterare för A Non Smoking Generation, överlämnar kl 14.30 på Icas förbundsstämma på Älvsjömässan i dag ”Guldfimpen”, en helt ny utmärkelse, till Mats Calla.

Motiveringen lyder:
För hans mod, klokskap och enorma föredöme att helt stoppa försäljningen av cigaretter i sin butik.
Initiativets dimension är i en sån klass att det inte går att hitta likheter på 2000-talet vad gäller tobaksförebyggande riktat till barn och ungdomar.
Mats är den förebild vi länge eftersökt, den person som tagit det första och viktigaste steget mot en tobaksfri livsmedelshandel. För våra barn och ungdomars bästa. Begränsad tillgänglighet minskar tobaksbruket hos minderåriga. Tack Mats och välkommen Ica och resten av dagligvaruhandeln att hänga på önskar en rökfri generation.

Dessutom överlämnas namnunderskrifter till Icas koncernchef Kenneth Bengtsson. Syftet är att uppmuntra alla andra Icabutiker att följa i Mats Callas spår. Också Coops VD Karl Wistrand och Hemköps VD Per Uebel får inom kort namnunderskrifter.

Ny sajt
för tobaksfria butiker
Tillgänglighet till cigg och snus i handeln är en av de viktigaste faktorerna för barn och ungdomars tobaksvanor. Nu lanseras en ny sajt där butiker i olika butikskedjor kommer att finnas med när de väljer att inte längre sälja tobak: www.tobaksfriabutiker.se
När man klickar på "läs min motivering" så kan man läsa några ord från handlaren där hon/han motiverar varför hon/han valt att ta bort tobak ur butiken.


Kontakt:
Fredrik Söderhielm, generalsekreterare, A Non Smoking Generation
070 371 26 01

Guldfimpen skapad av konstnären och textilstudenten Fridali Lövgren vid Konstfack i Stockholm.


http://www.nonsmoking.se
_______________________________________________________________________

A Non Smoking Generation jobbar för att barn och ungdomar inte ska börja snusa och röka. Förbli tobaksfria. Vi gör det genom tobaksprevention i skolans värld och genom lobbying och opinionsbildning i samhället. Vi tror på vuxna som förebilder. Vår tydligaste motståndare är tobaksindustrin som varje dag lockar 50 barn in i beroende. Politiskt och religiöst obundna sedan starten 1979.

Stiftelsen En Rökfri Generation.

Ämnen

  • Design

Kontakter

Helen Stjerna

Presskontakt Generalsekreterare 073-339 36 44