Pressmeddelande -

Mer än hälften av dagens förstaklassare kommer att röka eller snusa när de går ut skolan

I dagarna börjar drygt 100 000 förstaklassare skolan med tolv grundskole- och gymnasieår framför sig. Det är viktiga år med stor betydelse för deras fortsatta liv. Bland annat spelar skoltiden en framträdande roll i formandet av elevernas levnadsvanor, hälsa och livskvalitet. Hur många av 2011 års förstaklassare kommer fortfarande att vara tobaksfria när de går ut skolan 2023?


I dag varierar arbetet mot tobak kraftigt bland landets skolor. Det finns skolor som är bra på att arbeta förebyggande genom en aktiv policy varvat med pedagogiskt arbete samt bra samverkan med andra vuxna. Sanningen är dock att långt ifrån alla skolor gör detta.


Ett stort samhällsproblem

År 2010 rökte 36 procent av pojkarna och 43 procent av flickorna i gymnasiets årskurs 2. Drygt 60 procent hade någon gång rökt vattenpipa. 27 procent av pojkarna och nio procent av flickorna snusade. Från 1970-talet och framåt minskade rökningen länge bland unga. De senaste åren har dock minskningen oroande nog avstannat. Fyra av fem ungdomar i åldrarna 13-17 år rapporterar att det förekommer rökning på deras skolgård även då vi har en lag sedan 1994 som säger att alla skolgårdar ska vara rökfria. Om inte nya krafttag mot tobak tas kommer närmare 40 000 av dagens förstaklassare att ha börjat röka i gymnasiet och omkring 20 000 kommer att snusa. Ett oacceptabelt scenario eftersom vi vet att varannan rökare dör i förtid och att detta går att förebygga.


Vad kan skolan göra?

Många unga börjar röka och skolan är inte ensam ansvarig för att förebygga detta, men är en viktig arena. Med ett aktivt tobaksförebyggande arbete i samarbete med eleverna och ett tydligt ställningstagande kan skolan nå resultat. Skolan har möjlighet att skapa förutsättningar för ett aktivt lokalsamhälle mot tobak genom att involvera vuxna i de ungas närhet i det tobaksförebyggande arbetet. Föräldrars agerande i tobaksfrågan är av stor betydelse – föräldrar har ofta stor möjlighet att få sina barn att låta bli tobak genom att tydligt säga nej. Fritids- och idrottsledare är även dem viktiga i det förebyggande arbetet, de är ofta våra barns förebilder.


Varför?

Det är varje barns rättighet att utvecklas och få vara frisk. Med tanke på den kunskap som idag finns om tobakens förödande hälsoeffekter borde en nollvision vara införd sedan länge.

Våra nya förstaklassare kan förbli tobaksfria – det är vi vuxna som har möjligheterna och ansvaret att hjälpa dem till hälsosamma val. Vi hoppas att alla Sveriges lärare och skolledare vill bidra till att våra unga väljer och får stöd för en tobaksfri- och på andra sätt en hälsosam livsstil!

 

 

Elin Ramfalk, Generalsekreterare – A Non Smoking Generation

elin@nonsmoking.se, 070 744 57 96

Margareta Pantzar, Psykolog – Psykologer mot Tobak

margareta.pantzar@lul.se , 070 602 86 42

 

 

Ämnen

  • Hälsoorganisationer

Kategorier

  • skolstart
  • skolansvar
  • ungdomar
  • snus
  • rökning
  • förebilder
  • cigaretter

Kontakter

Helen Stjerna

Presskontakt Generalsekreterare 073-339 36 44