Gå direkt till innehåll
ÅWL Arkitekter i stadsutvecklingsprojekt i Norrköping:  Toppmodernt visualiseringscenter på klassisk industrimark

Pressmeddelande -

ÅWL Arkitekter i stadsutvecklingsprojekt i Norrköping: Toppmodernt visualiseringscenter på klassisk industrimark

I ett område med industribyggnader från 1800-talet har ÅWL Arkitekter designat ett center för avancerade studier och forskning i dataanimation och visualisering. Med Visualiseringscenter C får Norrköping en helt ny stadsdel och en etablering i kunskapssamhället.

Vid Linköpings universitet bedrivs visualiseringsforskning i världsklass. Studenter som gått här arbetar till exempel med specialeffekter, renderingar och animeringar för filmindustrin i Hollywood.

Idag, torsdagen den 27 maj, invigs det nya visualiseringscentret i Norrköping. Bland andra kommer kung Carl XVI Gustaf att närvara. Centret är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

-Den nya anläggningen inrymmer utställningar, en domteater för visualisering av digital information, kontor och forskningsstudios. Här finns även restaurang, café, butik och verkstad, samt konferensmöjligheter, berättar Norrköpings kommuns projektledare Peter Andersson, VD i det nystartade företaget Norrköping Visualisering AB.

-Visualiseringscentret kan ses som en symbol för det nya Norrköping. En stad som tar avstamp i en livskraftig industriell historia och expanderar in i kunskapssamhället, säger Peter Andersson.

Stark egen karaktär

Området som blir centrum för den nya kunskapsintensiva verksamheten ligger i industrilandskapet, centralt i Norrköping. Denna miljö vid Motala ström har en speciell plats i Sveriges industriella historia. Tidigare inrymde dessa byggnader kraftstationer, bomullsspinnerier och annan produktionsindustri.

-Husen är byggda under en period mellan tidigt 1800-tal och 1900-tal. Det handlar om byggnader och kvarter med stark karaktär och värdighet. Här finns en genuinitet skapad av generationer och den vill vi bibehålla så långt det är möjligt. Samtidigt måste naturligtvis dagens normer, behov och krav efterlevas, säger arkitekt Björn Peters, ÅWL Arkitekter.

Modernt tillägg

Det mest framträdande tillägget är förbindelsegången mellan domhuset och utställningslokalerna.

-­Vi valde att ge den nya gången ett uttryck från vår tid. För att skapa en enhetlig form, binda samman och nå en viss grad av abstraktion, täcks byggnaden av perforerad plåt. Denna beklädnad skapar en gradvis och varierande transparens. Fasaden på förbindelsegången blir centrets exponeringsyta och uttryck, säger Björn Peters.

Många områden, kunskaper och ambitioner har samlats i centret. Att hantera dessa gamla byggnader med olika förutsättningar är komplicerat och bjuder på en del överraskningar. Hus som står i vatten, oklar grundläggning och angripna bärande delar har ställt höga krav på bygget.

Själva domen krävde ett kunnande som inte ens finns i landet. Dess form och konstruktion, förutsatte noggranna förberedelser och exakt inpassning.

Ny stadsmiljö

-Genom Visualiseringscentret kommer tillgängligheten till området att öka. Här finns vattenfall, vattenspeglar, prång och spännande passager. Det har tillkommit spänger och små broar. Besökare kommer att kunna gå från Bredgatan genom Kåkenhus, ut på den nya bron över Strömmen, till visualiseringscentret och andra delar av området, med bland annat kulturell verksamhet och företagslokaler, säger Björn Peters.

Det moderna uttrycket

-I en process där vi med dagens tekniska möjligheter skapar lokaler efter vår tids behov, finns risk att man bygger bort den speciella känslan och stämningen i en byggnad. Vi ritar inte pastischer eller historiserande byggnader. När man förr byggde till, användes moderna material och metoder. Därför följer vi helt enkelt traditionen, säger Björn Peters, ÅWL Arkitekter.

Följande företag/organisationer har varit inblandade i projektet:

Brukare: Linköpings universitet och Norrköpings kommun

Byggherre: Akademiska Hus

Inredningsarkitekter: Skala

Utställningsarkitekter: Spridd

Konsulter Projektering av domteatern: Visual Aquity

Konstruktör: COWI AB

El: Ramböll Sverige AB

VVS: Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark AB

Entreprenörer: Peab och SKANSKA

För ytterligare information vänligen kontakta:

James Martin, arkitekt SAR/MSA

Telefon: 08-555 786 80             E-post: james.martin@awlark.se

Björn Peters, arkitekt SAR/MSA

Telefon: 08-555 786 82             E-post: bjorn.peters@awlark.se

För mer information om Visualiseringscenter C: www.visualiseringscenter.se

Ämnen

Regioner


Om ÅWL Arkitekter

ÅWL Arkitekter grundades av Tomas Åsberg, Per Wångstedt och Olof Lotström. Idag ägs arkitektkontoret av de tre grundarna samt ytterligare sju arkitekter. Företaget består av 60 arkitekter och ingenjörer.

ÅWL arbetar integrerat med hus- och landskapsarkitektur och har omfattande uppdrag inom bostäder, kontor, kommersiella och offentliga lokaler, landskap samt stadsplanering. Företaget har kontor i Stockholm och Norrköping, men har uppdrag över hela Sverige. Exempel på aktuella projekt är Fredriksdal i Hammarby sjöstad och Kvarteret Lyckan i Norrköping.

Mer information: www.awlark.se

Kontakter

Jonna Nordheim

Jonna Nordheim

Presskontakt Kommunikatör 073 661 51 20

Arkitektur för ett hållbart och mänskligt samhälle

Vi är ett arkitektkontor bestående av arkitekter, landskapsarkitekter, ingenjörer och specialister som drivs av att skapa hållbara livsmiljöer. Tillsammans med våra kunder tar vi fram de bästa lösningarna för människa, natur och samhälle. Med kontor i både Norrköping och Stockholm tar vi oss an uppdrag i hela Sverige. Sedan starten 1983 har vi skapat arkitektur och livsmiljöer som är en naturlig del av 1000-tals människors vardag.

ÅWL Arkitekter
Nytorgsgatan 30
Box 4113, 10262 Stockholm
Sweden